Pressemeddelelser | Justitsministeriet

Justitsministeren sender i dag et lovforslag, som implementerer store dele af bandepakke IV, i høring. Lovforslaget indeholder bl.a. en udvidelse af den såkaldte ”bandebestemmelse” i straffelovens § 81 a, ligesom der lægges op til at gøre det ulovligt at rekruttere børn og unge til kriminalitet. Og så indeholder lovforslaget bl.a. også mulighed for at sætte ind over for, hvem dømte bandemedlemmer må have kontakt med i det daglige i form af et nyt kontaktforbud. Senere i 2024 ventes justitsministeren som led i bandepakken at nedsætte en kriminalitetsforebyggelseskommission.

Justitsministeriet har opdateret retningslinjerne for ministres brug af sociale medier. Der er ikke tale om grundlæggende ændringer i forhold til de tidligere retningslinjer, men en tydeliggørelse af retningslinjerne, som skal være med til at sikre klare rammer for, hvordan embedsværket kan bistå ministre. Det er blandt andet blevet præciseret, at embedsværkets bistand til et indlæg på sociale medier ikke adskiller sig fra for eksempel et oplæg til et interview, et debatindlæg eller en tale, så længe kommunikationen knytter sig til ministerfunktionen.

Tal fra politiet viser, at der i 2023 er rejst i alt 3.540 sigtelser for ulovligt at besidde kniv på et offentligt tilgængeligt sted. I 2018 blev der rejst i alt 2.470 sigtelser. Som led i implementeringen af Bandepakke IV forventer justitsminister Peter Hummelgaard senere på ugen at sende et lovforslag i høring, der bl.a. skærper straffen for netop ulovlig besiddelse af kniv – og sikrer hårdere konsekvenser for bandernes knivoverfald.

En ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor undersøger alle drab begået i Danmark i perioden 2017-2021. I rapporten undersøges bl.a. relationen mellem offer og gerningsperson, drabsmetoden og motivet. 21 pct. af alle drab i undersøgelsesperioden er partnerdrab, og størstedelen af ofrene for disse drab er kvinder. Udarbejdelsen af rapporten sker bl.a. som led i regeringens handlingsplan mod partnervold og partnerdrab fra juni 2023. 

53 ud af 223 drab begået i perioden 2017-2021 er sket i et kriminelt miljø, viser nye tal fra Justitsministeriet. Det svarer til 24 pct. af alle drab, der er begået i Danmark i undersøgelsesperioden. I godt fire ud af ti drab i Danmark har gerningspersonen anvendt en skarp genstand som f.eks. en kniv. Justitsminister Peter Hummelgaard forventer i foråret at fremsætte et lovforslag, der bl.a. vil skærpe straffen for ulovlig besiddelse af kniv.

Voldsomme uroligheder med slåskampe, hærværk og ballade har desværre været en del af den europæiske fodboldscene ved flere lejligheder, ligesom det også har været tilfældet ved flere fodboldkampe i Danmark. Et enigt Folketing blev i juni 2023 enige om at styrke den danske indsats mod hooligans, og den 16. januar 2024 har Danmark tiltrådt Europarådets konvention 218, som bl.a. har til formål at styrke sikkerheden og trygheden ved fodboldkampe og andre sportsbegivenheder i Europa.

Back to top