Pressemeddelelser | Justitsministeriet

Justitsminister Nick Hækkerup har i dag nedsat Undersøgelseskommissionen til undersøgelse af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste (Undersøgelseskommissionen om FE). Tre landsdommere er udpeget til undersøgelseskommissionen, som så vidt muligt skal afslutte sit arbejde om et år.

Et enigt Folketing har i dag vedtaget ny lovgivning, der indfører en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. Samtidig lancerer regeringen en række tiltag, der forbedrer forholdene for voldtægtsofre og skal forebygge voldtægt.

Regeringen og Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige er i dag nået til enighed om en ny flerårsaftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023. Aftalen indeholder bl.a. 20 nye nærpolitienheder rundt om i landet og en ny slagkraftig national efterforskningsenhed. Partierne er derudover bl.a. enige om at indføre en politigaranti, at oprette specialiserede teams til sager om vold i nære relationer og voldtægt mv. samt et meroptag af studerende på Politiskolen, der samlet set vil bringe politistyrken op på et historisk højt antal betjente.

Et bredt flertal i Folketinget vedtog den 3. december 2020 justitsministerens lovforslag om at skærpe straffen med en tredjedel for bl.a. at affyre fyrværkeri mod politi, brandvæsen og folk på gaden. Strafskærpelsen træder i kraft i dag.

I december 2019 var vi vidne til utallige episoder, hvor fyrværkeri blev brugt til at beskyde politiet, beredskabsfolk og …

Regeringen er i dag sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige blevet enige om at gennemføre initiativerne i regeringens udspil mod vanvidskørsel. Partierne er samtidig blevet enige om en række yderligere tiltag mod vanvidsbilisme, der blandt andet omfatter en markant skærpelse af straffen for uagtsomt manddrab …

Vanvidskørsel, som frarøver uskyldige mennesker livet, skal straffes langt hårdere end i dag. Det mener justitsminister Nick Hækkerup, som vil sende et lovforslag i høring, der bl.a. skærper straffen for uagtsomt manddrab begået i forbindelse med vanvidskørsel med 50 procent.

Der har de senere år været flere episoder, hvor vanvidskørsel på tragisk vis har resulteret …

Back to top