Regeringen vil afskære voldtægtsdømtes mulighed for at afsone med fodlænke | Justitsministeriet

Det skal være slut med at afsone en voldtægtsdom med fodlænke. Sådan lyder det i et nyt lovforslag, som justitsminister Peter Hummelgaard har sendt i høring. Der er set eksempler på, at voldtægtsdømte afsoner hele deres dom for voldtægt eller dele heraf med fodlænke i egen bolig. Regeringen vil med et nyt lovforslag afskære voldtægtsdømte fra denne mulighed, så afsoningsformen for voldtægtsdømte i højere grad afspejler forbrydelsens alvor.

Voldtægtsdømte har i dag mulighed for at afsone hele deres dom for voldtægt eller dele heraf med fodlænke under en række nærmere angivne betingelser. Regeringen vil med et nyt lovforslag gennemføre et initiativ fra regeringsgrundlaget, der afskærer voldtægtsdømte muligheden for at afsone en dom for voldtægt med fodlænke. Voldtægt er en grov forbrydelse med meget store konsekvenser for ofrene, og derfor er det vigtigt for regeringen, at der sættes hårdt og konsekvent ind over for gerningspersonen i voldtægtssager.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) siger:

”Voldtægt er en meget alvorlig forbrydelse, og derfor skal offeret kunne vide sig sikker på, at den dømte gerningsperson kommer i fængsel i stedet for at afsone sin voldtægtsdom med fodlænke derhjemme. Jeg er derfor glad for, at vi nu strammer op i forhold til voldtægtsdømte, så både offeret og gerningspersonen mærker, at vi ser med stor alvor på forbrydelsen.”

Retsordfører Preben Bang Henriksen (V) siger:

”Med forslaget opfyldes et markant ønske fra Venstre. Det er i den grad uacceptabelt, at et voldtægtsoffer overhovedet skal kunne risikere at møde gerningsmanden under afsoningen. Det sætter vi nu en effektiv stopper for og markerer, at vi står på ofrenes side.”

Retsordfører Tobias Grotkjær Elmstrøm (M) siger:

”Det giver god mening i mange tilfælde at afsone med fodlænke, men ved grove forbrydelser som voldtægt bør det ikke finde sted. Derfor er Moderaterne tilfredse med, at vi nu præciserer, hvad praksis bør være ved voldtægtsdømte, som ikke længere skal have mulighed for at afsone deres straf med fodlænke.”

Med lovforslaget foreslås det at foretage ændringer i straffuldbyrdelseslovens regler om afsoning med fodlænke og udstationering med fodlænke. Lovforslaget indebærer, at det ikke vil være muligt for voldtægtsdømte at afsone hele deres dom med fodlænke, ligesom voldtægtsdømte afskæres muligheden for at afsone med fodlænke som led i deres udstationering til egen bolig.

Lovforslaget blev sendt i offentlig høring den 28. juni 2023 og kan læses her.

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver
Mobil: 21 12 28 47
Back to top