Nye tal for sager om personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden | Justitsministeriet

Rigspolitiet og Rigsadvokaten iværksatte i sommer på bestilling fra justitsministeren en handlingsplan til nedbringelse af sagsbehandlingstiden i sager om personfarlig kriminalitet. Justitsministeren har nu modtaget første opfølgning på handlingsplanen fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten. Opfølgningen viser de første tegn på, at kurven for sagsbehandlingstid i politiet og anklagemyndigheden er ved at knække i sager om personfarlig kriminalitet. Men der er endnu lang vej, før myndighederne er i mål, og der vil undervejs kunne komme bump på vejen.

Der har gennem længere tid været store udfordringer med lange sagsbehandlingstider i politiet og anklagemyndigheden – herunder i sager om personfarlig kriminalitet. Derfor bad justitsministeren den 8. juli Rigspolitiet og Rigsadvokaten om at udarbejde en handlingsplan for at få nedbragt de lange sagsbehandlingstider i de meget alvorlige sager om personfarlig kriminalitet.

Handlingsplanen er i drift, og justitsministeren har modtaget den første afrapportering fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten. Afrapporteringen indeholder de nyeste tal for opfyldelsen af målene i handlingsplanen, herunder tal for sagsbehandlingstiden i politiet og anklagemyndigheden i sager om personfarlig kriminalitet. Rigspolitiets og Rigsadvokatens afrapportering er oversendt til Retsudvalget, og fremover vil tallene for opfyldelse af handlingsplanens målsætninger blive offentliggjort på Rigspolitiets og Rigsadvokatens hjemmesider hver måned. Tallene skal give offentligheden løbende indsigt i arbejdet med at reducere antallet af verserende sager om personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden samt nedbringe sagsbehandlingstiden i sager om personfarlig kriminalitet.

De nye tal, der går frem til og med oktober 2019, viser overordnet set en positiv udvikling i sagerne om personfarlig kriminalitet. Beholdningen af både verserende anmeldelser uden sigtelse og verserende sigtelser uden tiltale er faldet siden udgangen af 1. halvår 2019, og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra anmeldelse til afgørelse af tiltalespørgsmålet er faldet fra 242 dage i 1. halvår 2019 til 205 dage i perioden juli-oktober 2019. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid kortvarigt kommer til at stige igen, når politikredsene får ryddet ud i de gamle sager, der ligger i bunkerne. Det er dog Rigspolitiets og Rigsadvokatens vurdering, at politikredsene samlet vil opfylde målene for 2019.

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:

”Jeg er tilfreds med, at det ser ud til, at arbejdet med at få nedbragt sagsbehandlingstiden og med at få ryddet op i bunkerne af sager om personfarlig kriminalitet går i den rigtige retning. Men vi er stadig ikke i mål. Jeg har en klar forventning om, at politiet og anklagemyndigheden leverer på alle handlingsplanens målsætninger – både i 2019 og 2020. Det er samtidig vigtigt at understrege, at handlingsplanen alene ikke løser udfordringerne med de lange sagsbehandlingstider, og jeg tror ikke, at vi har set de sidste bump på vejen frem mod, at myndighederne kan indfri målene. Vi kan komme til at se måneder, hvor det går den forkerte vej med sagsbehandlingstiden, efterhånden som det lykkes at afslutte nogle af de sager, der har ligget lang tid.”

 

Justitsministeren skal i det nye år forhandle med Folketingets partier om en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden, og nedbringelse af sagsbehandlingstiden har i den forbindelse en høj prioritet for ministeren.

 

”Når vi i det nye år skal forhandle om en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden, står sagsbehandlingstiderne i politiet og anklagemyndigheden højt på dagsordenen. En nedbringelse af sagsbehandlingstiden for alle straffesager kræver dog mere omfattende tiltag, som jeg ser frem til at drøfte med Folketingets partier i de kommende forhandlinger”, udtaler justitsministeren.

 

Baggrund:

Det er Rigspolitiets og Rigsadvokatens målsætning, at beholdningen af sager om personfarlig kriminalitet skal være faldet med 10 pct. ved udgangen af 2019. Der skal samtidig skæres 10 pct. af den gennemsnitlige alder på sagerne i bunken. Og så skal politiets og anklagemyndighedens sagsbehandlingstid fra anmeldelse til afgørelse af tiltalespørgsmålet senest 1. april 2020 være reduceret med 10 pct. Ved udgangen af 2020 skal både antallet af verserende sager, den gennemsnitlige alder på sagerne og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid være nedbragt med 20 pct. i forhold til udgangen af 1. halvår 2019.

 

Læs Rigspolitiets og Rigsadvokatens afrapportering på handlingsplanen

Læs brevet til Retsudvalget.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top