Pressemeddelelser | Justitsministeriet

Justitsminister Nick Hækkerup holder pressemøde om myndighedernes redegørelser i teledatasagen.

Den tidligere regering besluttede i marts 2019 at flytte ansvaret for afvikling af køreprøver, udstedelse af kørekort og visse andre færdselsopgaver fra politiet til Færdselsstyrelsen. Dette arbejde standses nu, da det har vist sig, at der ikke har været tilvejebragt den fornødne finansiering til den fremtidige it-understøttelse af opgaverne.

Justitsminister Nick Hækkerup har valgt at støtte et projekt med unge brandkadetter hos Vestsjællands Brandvæsen med 100.000 kroner årligt i 2019 og 2020. Projektet skal tilbyde de unge et sundt fællesskab og forebygge kriminalitet blandt de unge ved at give dem ny viden og gode relationer.

Rigspolitiet har igangsat en ekstern undersøgelse, der hurtigst muligt skal klarlægge de fejlkilder og usikkerheder, der er forbundet med politiets brug af teledata. Samtidig har rigsadvokaten og rigspolitichefen udsendt nye instrukser om brug af teledata i efterforskninger.

Justitsministeriet har fra Rigspolitiet modtaget nye oplysninger om, at der er fundet yderligere, alvorlige fejl i de teledata, der bliver brugt i straffesager. På den baggrund har rigsadvokaten midlertidigt stoppet brugen af teledata som bevis til brug for domfældelse eller som grundlag for varetægtsfængsling af mistænkte. Det vil indtil videre gælde i 2 måneder indtil den 18. oktober 2019, og de 2 måneder skal bruges til at undersøge fejlene og finde ud af, hvad det giver anledning til.

Back to top