Bemandingen i Anstalten i Nuuk styrkes | Justitsministeriet

Kriminalforsorgen i Grønland oplever en svær bemandingssituation. Derfor styrker kriminalforsorgen – i samarbejde med Justitsministeriets departement – nu bemandingen i Anstalten i Nuuk.

Kriminalforsorgen i Grønland har store udfordringer med at rekruttere og fastholde anstaltsbetjente. Derfor har kriminalforsorgen – i samarbejde med Justitsministeriets departement – besluttet i de kommende måneder midlertidigt at ansætte pensionerede betjente og udstationere erfarne fængselsbetjente fra Danmark, som skal afhjælpe personalemanglen her og nu. Derudover arbejder kriminalforsorgen på midlertidigt at besætte den ledige lederstilling i anstalten i Nuuk med en erfaren fængselsleder, og der gennemføres i de kommende måneder ekstra træning og efteruddannelse af personalet med erfarne undervisere fra blandt andet Københavns Fængsler. Endelig skal rammerne for at kunne rekruttere kvalificeret arbejdskraft til kriminalforsorgen i Grønland forbedres.

”Regeringen har stort fokus på at styrke retssystemet i Grønland. Derfor er det afgørende, at vi på den korte bane får skabt en forbedret drifts- og rekrutteringssituation, så vi får tiltrukket flere anstaltsbetjente i Grønland”, udtaler justitsminister Nick Hækkerup.

”Vi ser i øjeblikket på alle de muligheder, vi har, for at afhjælpe situationen i Grønland. Vi vil i de kommende måneder forstærke vores bemanding af den nye anstalt i Nuuk med midlertidige ansættelser af både aktive og pensionerede fængselsbetjente fra Danmark, vi vil styrke ledelsen, og vi vil iværksætte ekstra træning og uddannelse af personalet”, siger direktør Thorkild Fogde.

”Vi har igennem de seneste år iværksat omfattende kampagner på sociale medier, radio, tv, lokalaviser og været til stede på en række Majoriaqcentre, der er en grønlandsk pendant til VUC, og til andre rekrutteringsevents. Her har mulige ansøgere haft lejlighed til at møde kriminalforsorgen og høre om anstaltsbetjentuddannelsen,” fortæller direktør for Kriminalforsorgen i Grønland, Naaja H. Nathanielsen. Hun tilføjer, at der løbende optages elever, og at interesserede altid kan henvende sig til kriminalforsorgen for nærmere information.

Det er især i den nye anstalt i Nuuk, der nu sættes ind for at styrke driften, så man kan tiltrække og fastholde kvalificeret personale. Mens 13 af betjenteleverne på anstalten skal på skoleophold i de kommende måneder, vil anstalten midlertidigt blive forstærket med i alt 11 erfarne betjente fra Danmark. Det omfatter blandt andet erfarne betjente fra Herstedvester Fængsel, som kan medvirke til indkøring af de 10 grønlandske forvaringsdømte, som overføres herfra.

Kriminalforsorgen i Grønland og i Danmark er herudover gået sammen om at udarbejde en samlet rekrutteringsstrategi for Kriminalforsorgen i Grønland i 2020.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top