Pressemeddelelser | Justitsministeriet

Louise Spangsberg Grønfeldt er blevet udnævnt som dommer ved Den Europæiske Unions Ret i Luxembourg og tiltræder stillingen snarest.

Med en ny bandepakke vil regeringen sikre betydelige og mærkbare konsekvenser for bandernes brutale vold og samfundsundergravende aktiviteter. Det skal gøres strafbart at rekruttere unge til kriminalitet. Indsatsen mod knive og skydevåben skal skærpes. Og flere økonomiske bagmænd skal stilles til ansvar for deres handlinger.

Tal fra politiet viser, at der i første halvår af 2023 er rejst 303 sigtelser blandt unge mellem 15 og 18 år for ulovligt at besidde kniv på et offentligt tilgængeligt sted. Justitsministeren besøger sammen med borgmestre fra Københavns Vestegn og en række medlemmer af Folketinget i dag Københavns Vestegns Politi for bl.a. at drøfte udfordringer med unges brug af kniv.

Justitsminister Peter Hummelgaard vil fastsætte ambitiøse pejlemærker for sagsbehandlingstiderne og finde yderligere finansiering til domstolene ved blandt andet en række forenklinger af retsplejen. Det kommer oven i de 1,8 mia. kr., som regeringen har sat af på sit forslag til finanslov for 2024. Det præsenterede justitsministeren i går på et møde med Folketingets partier, som led i forhandlingerne om en ny flerårsaftale for domstolene.

Regeringen vil lade politiet indføre målrettede skærpede strafzoner i områder, hvor der – som på Christiania – foregår åbenlys og organiseret handel med ulovlige stoffer, og samtidig skærpe straffen for overtrædelse af zoneforbud. Det betyder blandt andet, at både sælgere og købere af ulovlige stoffer kan se frem til hårdere straffe. Købere af ulovlige stoffer vil som udgangspunkt skulle straffes med fængsel anden gang, de tages i en overtrædelse i den pågældende zone.

Justitsminister Peter Hummelgaard inviterer til doorstep om nye tiltag i kampen mod den organiserede kriminalitet på Pusher Street onsdag den 6. september kl. 09.30.

Den uvildige task force om Scandinavian Star får mandat til at foretage brandtekniske undersøgelser af et hydraulikolierør på skibet. Task forcen får derudover mandat til at undersøge forhold vedrørende Søfartsstyrelsens rolle i sagen. Det er justitsminister Peter Hummelgaard (S), erhvervsminister Morten Bødskov (S) og partierne i den politiske følgegruppe enige om.

Ekspertudvalg konkluderer, at domstolene generelt følger Folketingets anvisninger om strafudmåling. Det konkluderes samtidig, at strafferammerne udnyttes fuldt ud på bl.a. narkotikaområdet, mens de på områder som f.eks. simpel og grov vold ikke udnyttes i samme udstrækning. Regeringen vil med en kommende strafreform sætte hårdere og mere konsekvent ind over for bl.a. alvorlig personfarlig kriminalitet.

Back to top