Pressemeddelelser | Justitsministeriet

Forligskredsen bag flerårsaftalen for politi og anklagemyndighed er enige om en markant forenkling af målstyringen af straffesagsbehandlingen i 2024. Justitsministeren forventer, at den nye model vil give bedre muligheder for lokale prioriteringer, sikre en skærpet prioritering af de mest alvorlige straffesager og – på sigt – en mere rimelig sagsbehandlingstid til gavn for den enkelte borger.

Terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Politiets Efterretningstjeneste (PET) oplyste i august, at den seneste tids koranafbrændinger har haft betydning for det aktuelle trusselsbillede, og at terrortruslen mod Danmark er blevet skærpet inden for det i forvejen høje niveau. Bl.a. derfor har regeringen i dag meddelt EU-Kommissionen, at Danmark genindfører grænsekontrollen mod Tyskland i en ny midlertidig periode på seks måneder.

Justitsministeren overrækker i dag Justitsministeriets Medalje for International Tjeneste til knap 100 tidligere udsendte politifolk. Blandt medaljemodtagerne er politifolk, som har været udsendt helt tilbage i 1960’erne i forbindelse med den territoriale konflikt på Cypern.

Justitsminister Peter Hummelgaard har i dag sendt et nyt lovforslag i høring, som skal give politiet mulighed for at udpege målrettede skærpede strafzoner, hvor der skal være dobbeltstraf for handel med og besiddelse af ulovlige stoffer og for at overtræde såkaldte zoneforbud. Det skal hjælpe politiet i kampen mod bandernes organiserede handel med ulovlige stoffer på blandt andet Christiania.

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet er i dag blevet enige om en række initiativer vedrørende fejl hos politiet eller anklagemyndigheden i forbindelse med omgørelsesfristen i straffesager.

Back to top