Pressemeddelelser | Justitsministeriet

Mange kommer ind, og mange kommer ud. Rocker- og bandemiljøet har en stor gennemstrømning af medlemmer, da medlemsskaren langt fra er stabil og permanent. Det viser en rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor.

Sverige og Tyskland er blandt de europæiske lande, som for tiden modtager rigtig mange asylansøgere. Situationen i Syrien vurderes at være den væsentligste årsag til dette. Danmark oplever også i øjeblikket en stigning.

Justitsminister Karen Hækkerup har modtaget Straffelovrådets betænkning om samfundstjeneste. Ministeren er åben over for at drøfte øget brug af samfundstjeneste og er samtidig positivt stemt over for at straffe ny kriminalitet i prøvetiden hårdere.

Kriminalforsorgen har for første gang gennemført en omfattende brugerundersøgelse blandt indsatte i landets fængsler og arresthuse. Undersøgelsen viser blandt andet, at 63 pct. af de indsatte generelt er tilfredse eller meget tilfredse med forholdene. Karen Hækkerup ser positivt på resultaterne, men peger også på mulige forbedringer.

Seksuel chikane er et blandt flere forhold, som kvindelige indsatte er særligt udsatte for under afsoning i danske fængsler. Justitsminister Karen Hækkerup vil efter sommerferien indkalde forligspartierne for at drøfte, hvordan kvindelige indsatte kan sikres bedre. Én af mulighederne er at etablere et kvindefængsel.

Back to top