Regeringen vil lade politiet indføre skærpet strafzone i kampen mod Pusher Street | Justitsministeriet

Regeringen vil lade politiet indføre målrettede skærpede strafzoner i områder, hvor der – som på Christiania – foregår åbenlys og organiseret handel med ulovlige stoffer, og samtidig skærpe straffen for overtrædelse af zoneforbud. Det betyder blandt andet, at både sælgere og købere af ulovlige stoffer kan se frem til hårdere straffe. Købere af ulovlige stoffer vil som udgangspunkt skulle straffes med fængsel anden gang, de tages i en overtrædelse i den pågældende zone.

Pusher Street på Christiania har i årtier været hjemsted for åbenlys organiseret narkotikakriminalitet. Det er organiserede, kriminelle bandegrupperinger, der står bag kriminaliteten, som fører afstumpet vold og utryghed med sig.

Regeringen vil derfor indføre to nye tiltag, som skal hjælpe politiet i kampen mod den organiserede narkotikakriminalitet på blandt andet Pusher Street: Det skal være muligt for politiet at indføre en målrettet skærpet strafzone på Christiania, hvor der foregår åbenlys og organiseret handel med ulovlige stoffer, og der skal være hårdere straffe for at overtræde zoneforbud.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

”Regeringen vil slå hårdt ned på de organiserede narkokriminelle med strafzoner og zoneforbud. Med de nye tiltag vil straffen for narkokriminalitet på blandt andet Pusher Street kunne fordobles, og personer med forbud mod at bevæge sig i området vil kunne se frem til ekstra hård straf. Det skal hjælpe politiet i kampen mod banderne og deres hærgen af lokalområder, ikke mindst Pusher Street på Christiania. Det er samtidig et klart signal til køberne: Lad være med at købe hash på Christiania – for du er med til at holde gang i rockernes og bandernes kriminelle forretning og den brutale vold, der følger med.”

”Når vi også sætter ind mod køberne, er det for at mindske efterspørgslen af ulovlige stoffer på Christiania. Det er en del af den langsigtede strategi for en permanent lukning af Pusher Street. Samtidig er det vigtigt, at området bliver forandret fysisk. Derfor bakker regeringen fuldt op om, at der skal laves en samlet plan for en grundlæggende forandring af området omkring Pusher Street. Så det tiltrækker nogle andre gæster, end dem der besøger Pusher Street i dag – det kan være lovlige butikker, almene boliger – eller noget helt tredje.”

Konkret vil regeringen give politiet mulighed for at udpege en målrettet skærpet strafzone på Christiania, hvor der foregår åbenlys og organiseret handel med ulovlige stoffer. I en sådan strafzone vil straffen for blandt andet handel med og besiddelse af ulovlige stoffer kunne fordobles. Som det gælder i de skærpede strafzoner i dag, vil overtrædelser, der i dag straffes med bøde, fremover kunne medføre fængselsstraf anden gang, der sker en overtrædelse i zonen. Ligesom bøden fordobles første gang, der sker en overtrædelse.

Herudover vil regeringen skærpe straffen for at overtræde de zoneforbud, som politiet i dag har mulighed for at give til blandt andet personer, som tager del i den organiserede hashhandel. Regeringen ønsker ligeledes at gøre det lettere at varetægtsfængsle de personer, som overtræder et zoneforbud. Formålet er at give politiet de bedste forudsætninger for at fjerne de personer, der deltager i hashhandel, fra gaden.

Baggrund

  • De nye tiltag vil kræve lovændringer. Regeringen forventer at kunne fremsætte lovforslag hurtigst muligt i det kommende folketingsår.
  • Det er vigtigt for regeringen, at de nye tiltag ikke rammer de mest udsatte borgere i samfundet, som har massive misbrugsproblemer og ikke umiddelbart har en vej ud. Derfor vil regeringen tydeliggøre lovgivningen om euforiserende stoffer, så det fremgår direkte, at politiet skal give en advarsel til personer med længere, vedvarende misbrug, når der er særlige hensyn, som taler for advarsel i stedet for straf.
  • Regeringen indgår i et samarbejde med politiet, Københavns Kommune og christianitterne om en samlet plan, der fysisk skal ændre området omkring Pusher Street med for eksempel butikker eller almene boliger. Planen skal også bidrage til at skabe et trygt miljø, der tiltrækker andre gæster end dem, der besøger Pusher Street i dag.

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver
Mobil: 21 51 91 12
Back to top