Politiet indleder efterforskning af, om Bandidos MC i Danmark kan søges opløst ved dom | Justitsministeriet

Rigsadvokaten har meddelt justitsminister Peter Hummelgaard, at rigsadvokaten og rigspolitichefen har tiltrådt en indstilling fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om at indlede en efterforskning med henblik på at vurdere, om der er grundlag for at indlede en sag ved domstolene om opløsning af Bandidos MC i Danmark.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

”Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet er en helt central prioritet for regeringen. De kriminelle grupperingers brutale vold og samfundsundergravende aktiviteter skaber utryghed i de nabolag, de huserer i. Og bag deres voldelige overgreb gemmer sig blandt andet ulykkelige pårørende og chokerede vidner, som ikke har noget at gøre med rocker- og bandemiljøet.

Når det kommer til kampen mod de kriminelle grupperinger, skal vi bruge alle de redskaber, vi har
til rådighed. Jeg ser derfor også meget positivt på, at NSK indleder en efterforskning af, om Bandidos MC i Danmark kan søges opløst. Og så ser jeg i øvrigt frem til at præsentere regeringens udspil til en ny bandepakke, som på flere fronter vil tage et endnu strammere greb om banderne”.

Efterforskningen i opløsningssagen vil være forankret i National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK). NSK forventer på nuværende tidspunkt, at efterforskningen kan være færdig inden udgangen af
2023.

Baggrund
National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har ved et undersøgelsesoplæg om Bandidos MC indstillet, at rigspolitichefen tiltræder, at der indledes en efterforskning med henblik på opløsning ved dom af Bandidos MC i Danmark, og at indstillingen forelægges for rigsadvokaten. Rigsadvokaten og rigspolitichefen har på den baggrund oplyst Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK) og NSK om, at indstillingen tiltrædes.

Efterforskningens formål vil være at undersøge, om der er grundlag for at indlede en sag om opløsning ved dom af Bandidos MC efter grundlovens § 78. Anklagemyndigheden vil herefter på baggrund af efterforskningen og i forlængelse af en eventuel indstilling fra politiet foretage en vurdering af, om der foreligger tilstrækkeligt grundlag for at indlede en opløsningssag. Såfremt dette er tilfældet, vil Rigsadvokaten indstille til Justitsministeriet, om der skal indledes en opløsningssag.

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver
Mobil: 29 63 25 39
Back to top