Pressemeddelelser | Justitsministeriet

Halvanden måned efter at regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik en ny flerårsaftale for kriminalforsorgen, har der været stor interesse for fængsels- og transportbetjentuddannelsen. I alt har kriminalforsorgen siden flerårsaftalens indgåelse modtaget omkring 100 nye ansøgninger.

Sikkerheden skal styrkes for medarbejderne i kriminalforsorgen, og der skal sættes ind over for fangeflugter. Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, som blandt andet giver mulighed for øget brug af brev- og besøgskontrol over for varetægtsfængslede samt øget brug af håndjern. Loven træder i kraft den 1. februar 2022.

Regeringen præsenterer i dag 15 initiativer, som skal sætte bredt ind mod antisemitisme. Der afsættes bl.a. midler til obligatorisk undervisning i Holocaust i skolen, formidling af dansk-jødisk kulturhistorie, styrket undervisning af politifolk i forebyggelse af radikalisering, mere målrettet forskning i antisemitisme og øget fokus på miljøer, hvor antisemitisme er særligt udbredt.

Regeringen er enig med partierne bag finansloven om at bruge nogle af midlerne fra finanslovsaftalen for 2022 til en handlingsplan mod racisme. Handlingsplanen skal bekæmpe racisme bredt i samfundet, og dens initiativer skal således favne fra arbejdsmarked og undervisning til kulturliv og hadforbrydelser. Men først og fremmest skal racismens omfang og karakter kortlægges.

Regeringen nedskalerer hurtigtest-kapaciteten fra 500.000 til 200.000 test om dagen og reviderer Danmarks teststrategi i tæt dialog med sundhedsmyndigheder og eksterne eksperter.

Regeringen nedskalerer nu kapaciteten ved de private leverandører fra 500.000 til 200.000 hurtigtest om dagen over de næste to uger.

Derudover vil regeringen tilpasse Danmarks teststrategi for at sikre, at teststrategien fremadrettet matcher det aktuelle …

Justitsministeriet har ansat Barbara Maria Herzog i et barselsvikariat som særlig rådgiver for justitsminister Nick Hækkerup.

Barbara Maria Herzog skal i samarbejde med særlig rådgiver Michael Baunsgaard Schreiber bistå justitsministeren i det regeringspolitiske arbejde. Hun vil tiltræde stillingen den 10. januar 2022.

Barbara Maria Herzog erstatter særlig rådgiver Marie Kristensen, der skal på barsel.

Barbara Maria Herzog kommer …

Back to top