Bredt flertal af Folketinget vedtager skærpede regler for at undgå fangeflugter | Justitsministeriet

Sikkerheden skal styrkes for medarbejderne i kriminalforsorgen, og der skal sættes ind over for fangeflugter. Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, som blandt andet giver mulighed for øget brug af brev- og besøgskontrol over for varetægtsfængslede samt øget brug af håndjern. Loven træder i kraft den 1. februar 2022.

Fangeflugter skaber utryghed i samfundet og belaster de medarbejdere, der går på arbejde for at sikre andres tryghed. Regeringen fremsatte derfor i efteråret 2021 et lovforslag, der både styrker sikkerheden for fængselsbetjentene og samtidig sætter ind med nye værktøjer mod fangeflugter. Lovforslaget kommer i kølvandet på den alvorlige fangeflugt i Slagelse i slutningen af 2019, hvor flere medarbejdere på Retspsykiatrisk Afdeling blev truet med våben af et surrogatfængslet bandemedlem.

Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget lovforslaget, som blandt andet giver mulighed for øget anvendelse af brev- og besøgskontrol over for varetægtsfængslede, der er undvigelsestruede, og øget anvendelse af besøgskontrol over for varetægtsfængslede rocker- og bandemedlemmer. Det betyder, at politiet får bedre muligheder for at overvære eller afskære besøg og for at tilbageholde breve.

Samtidig giver loven mulighed for, at kriminalforsorgen kan bruge håndjern i øget omfang, f.eks. i situationer hvor de indsatte er under transport, eller hvor indsatte optræder voldeligt over for personalet.

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:

”Vi har desværre set nogle uacceptable eksempler på fangeflugter de seneste år, hvor ansatte er blevet truet af indsatte i deres forsøg på at flygte. Dømte kriminelle skal afsone deres straf, og medarbejdere i fængslerne skal have bedre arbejdsvilkår, så de kan gå på arbejde uden at risikere at blive involveret i en fangeflugt. Jeg glæder mig derfor over, at et bredt flertal i Folketinget i dag har vedtaget et lovforslag, der skal bekæmpe fangeflugter og give myndighederne bedre mulighed for at håndtere de indsatte, der ikke vil overholde spillereglerne.”  

Loven giver også mulighed for at afholde flere videoretsmøder, hvis det bliver vurderet, at der er risiko for, at den sigtede/tiltalte vil forsøge at undvige under transport til retsmødet eller ved selve retsmødet.

Forud for lovforslaget, som justitsministeren fremsatte i efteråret 2021, modtog sundhedsminister Magnus Heunicke og justitsminister Nick Hækkerup en handlingsplan udarbejdet af Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Direktoratet for Kriminalforsorgen. Handlingsplanen indeholdt i alt 10 initiativer for at komme problemet med fangeflugter til livs, og loven følger op på de initiativer i handlingsplanen, der krævede lovændringer.

Ændringen af straffuldbyrdelsesloven, straffeloven og retsplejeloven træder i kraft den 1. februar 2022.

Læs lovforslaget her.

Sundhedsministeriet fremsatte i 2021 et lovforslag, som skulle følge op på en række af initiativerne i handlingsplanen. Lovforslaget trådte i kraft den 1. januar 2022. Læs lovforslaget her.

Læs handlingsplanen mod fangeflugter her.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top