Regeringen er enig med SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om at lave en handlingsplan mod racisme | Justitsministeriet

Regeringen er enig med partierne bag finansloven om at bruge nogle af midlerne fra finanslovsaftalen for 2022 til en handlingsplan mod racisme. Handlingsplanen skal bekæmpe racisme bredt i samfundet, og dens initiativer skal således favne fra arbejdsmarked og undervisning til kulturliv og hadforbrydelser. Men først og fremmest skal racismens omfang og karakter kortlægges.

Aftalepartierne bag finanslovsaftalen for 2022 er enige om, at der skal gøres mere for at bekæmpe racisme i Danmark. Der er således enighed om at anvende nogle af de midler, der er afsat på finansloven for 2022 til en styrket indsats mod hadforbrydelser, til en handlingsplan mod racisme.

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

”I Danmark skal der være plads til at være den, man er. Derfor vil regeringen sammen med aftalepartierne bag finansloven lave en handlingsplan, der bekæmper racisme i dens mange grimme afskygninger. På mit eget område skal vi bl.a. blive endnu bedre til at håndtere hadforbrydelser. Med flersårsaftalen for politi og anklagemyndighed har vi allerede styrket myndighedernes indsats på området, ligesom regeringen senest har bakket op om at tydeliggøre, at der er tale om en hadforbrydelse, uanset om forbrydelsen kun delvist er motiveret af had. Med en konkret handlingsplan er det mit håb, at vi kan bekæmpe racisme bredt i samfundet, og jeg ser frem til arbejdet sammen med de øvrige partier.”

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF):

”Det har længe været et ønske fra SF, at vi får en handlingsplan mod racisme. Det ligger i fin forlængelse af, at vi netop har vedtaget en bedre strafferetlig beskyttelse af ofrene, samt at der arbejdes på en handlingsplan om antisemitisme. Det er afskyeligt, når mennesker udsættes for had og racisme på baggrund af den, de er, og vi skylder at forebygge, at det kommer så vidt. Det skal en handlingsplan være med til at sikre.”

Samira Nawa (Radikale Venstre):

”Det er ikke Danmark værdigt, at vi har borgere i landet, der oplever hadforbrydelser og afvisninger i nattelivet, på arbejdsmarkedet og på boligmarkedet alene på grund af deres etniske ophav. Ingen skal udsættes for racisme og diskrimination. En handlingsplan mod racisme skal bidrage til et mere sikkert og trygt samfund for alle borgere i Danmark. Radikale Venstre har i flere år kæmpet for at få en national handlingsplan mod racisme, og derfor er jeg selvsagt meget glad for, at det endelig lykkes.”  

Rosa Lund (Enhedslisten):

”Racisme og hadforbrydelser har været et problem i Danmark i alt for mange år. Vi har allesammen set de forfærdelige videoer og hørt historierne om tilfældige mennesker, der bliver overfuset udelukkende på baggrund af deres hudfarve, og derfor er den her handleplan et vigtigt skridt for at sikre, at alle kan få lov til at være dem, de er. Viden om racismens omfang er essentielt, for at vi kan implementere de nødvendige tiltag og få sat en stopper for racisme. Det vigtigste er, at denne her handleplan ikke bare bliver et stykke papir, der samler støv i en skuffe – det skal blive til virkelighed, og det er det vi i dag forpligter os på.”

Torsten Gejl (Alternativet):

”Racisme er gift for sammenhængskraften i samfund. Os og dem fører til splittelse mellem grupper og giver blødende sår på sjælen hos det enkelte menneske. Derfor er Alternativet meget glade for at være med til arbejdet med en handleplan mod racisme sammen med regeringen og de øvrige partier.”

Kristendemokraterne:

For yderligere oplysninger kontakt Jens Rohde på + 45 61 62 36 59.

Partierne er enige om, at arbejdet med handlingsplanen påbegyndes med en afdækning af viden om racismens omfang og karakter, hvorefter de politiske drøftelser vil finde sted i anden halvdel af 2022.

På finansloven for 2022 er der afsat 8,2 mio. kr. i 2022 og 8,1 mio. kr. årligt i perioden 2023-2025 til en styrket indsats mod hadforbrydelser. Aftalepartierne er enige om at anvende nogle af disse midler til en handlingsplan mod racisme.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top