Stor interesse for fængsels- og transportbetjentuddannelsen | Justitsministeriet

Halvanden måned efter at regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik en ny flerårsaftale for kriminalforsorgen, har der været stor interesse for fængsels- og transportbetjentuddannelsen. I alt har kriminalforsorgen siden flerårsaftalens indgåelse modtaget omkring 100 nye ansøgninger.

Regeringen indgik den 15. december 2021 sammen med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti en ny flerårsaftale for kriminalforsorgen. En løsning af den aktuelle bemandingssituation er afgørende for en sikker drift af kriminalforsorgen og arbejdsmiljøet for fængselspersonalet. En hovedprioritet for aftalepartierne var derfor at få vendt den årlige nettoafgang af fængselsbetjente til en nettotilgang, Aftalepartierne blev derfor enige om en række konkrete tiltag, som har til formål at styrke rekrutteringen af fængsels- og transportbetjente.

Det blev bl.a. besluttet, at elever på fængsels- og transportbetjentuddannelsen fremover skal modtage fuld basisløn under hele deres uddannelse i stedet for at modtage SU i skoleperioder. Initiativet blev implementeret ved årsskiftet, og fængsels- og transporteleverne modtog derfor deres første løn tirsdag den 1. februar 2022. Initiativet har tilsyneladende allerede nu haft en positiv indvirkning på antallet af ansøgere til fængselsuddannelserne. Kriminalforsorgen har nemlig siden flerårsaftalens indgåelse modtaget omkring 100 nye ansøgninger.

 

Justitsminister Nick Hækkerup:

”Jeg er utrolig glad for, at der er kommet så mange ansøgere til uddannelserne. Det har været en vigtig prioritet for forligskredsen at få flere fængselsbetjente samt at fastholde de gode medarbejdere, vi allerede har. Derfor håber jeg, at den store interessere for fængselsuddannelserne med allerede 100 nye ansøgninger inden for kort tid vil fortsætte, så vi kan få flere betjente i fængselsvæsenet og dermed skabe bedre arbejdsforhold og lette presset på vores fængsler.”

 

Peter Skaarup og Karina Adsbøl (DF):

”Kriminalforsorgen har været alvorligt presset i alt for mange år, og vi har hårdt brug for flere fængselsbetjente i Danmark. Derfor er det fantastisk, at der er kommet så mange ansøgere til fængselsbetjentuddannelsen. Den stigende interesse er et tydeligt bevis på, at flerårsaftalen for kriminalforsorgen er en god aftale, bl.a. ved at eleverne nu får løn under hele uddannelsen, og vi ser allerede nu effekten. Vi ser frem til, at de mange nye studerende bliver uddannede, så vores dygtige fængselsbetjente kan få nogle flere kolleger. Men det er kun en start. Vi skal have mange flere betjente ansat, så vi kan sikre, at de kriminelle får de domme, de skal have, og at betjentene oplever et arbejdsmiljø, som de kan se sig selv i mange år fremover.”

 

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF):

”Jeg glæder mig over, at der er flere kollegaer på vej til vores hårdt trængte fængselsbetjente. Det giver et tiltrængt håb om at udviklingen med manglende hænder vender. Jeg er sikker på den øgede interesse for elevuddannelsen skyldes, at uddannelsen nu kan gennemføres på elevløn fremfor SU, ligesom SF foreslog i foråret 2021. Jeg håber, der kommer endnu mere fart på rekrutteringen, når vi åbner to nye skoler på Falster og på Fyn.”

 

Britt Bager (KF):

”Kriminalforsorgen er konservativt hjerteblod. Fængslerne er alvorligt pressede, og der skal være betjente nok til at håndtere de indsatte. Derfor glæder jeg mig over de mange ansøgninger, der forhåbentlig er med til at sikre flere kollegaer og bedre arbejdsforhold for vores fængselsbetjente.”

 

Baggrund:

Flerårsaftalen for kriminalforsorgen 2022-2025 blev indgået den 15. december 2021. Aftalen fokuserer blandt andet på mangel af fængselspladser og fængselsbetjente. Bag aftalen står regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Hele aftalen kan læses her: Aftale om kriminalforsorgens økonomi 2022-2025 (justitsministeriet.dk)

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top