Pressemeddelelser | Justitsministeriet

De nye logningsregler giver mulighed for generel og udifferentieret logning af trafikdata, hvis der er en alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed, som er reel og aktuel eller forudsigelig. Justitsministeriet har på baggrund af oplysninger fra de relevante myndighederne vurderet, at der foreligger en sådan trussel, og teleudbyderne pålægges derfor med de nye regler at foretage generel og udifferentieret registrering og opbevaring af trafikdata de næste 12 måneder.

Justitsminister Nick Hækkerup forventer inden længe at fremsætte et lovforslag, som skal give mulighed for, at visse dna-profiler og fingeraftryk optaget fra sigtede, men ikke dømte, kan opbevares i længere tid end i dag. Lovforslaget skal samtidig bringe reglerne for opbevaring af fingeraftryk og dna-profiler i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser.

Auktionsleder- og marskandiserloven er af ældre dato, og et udvalg har derfor haft til opgave at foretage et serviceeftersyn af de gældende regler. Udvalget foreslår bl.a., at reglerne skal opdateres, så de både følger med den samfundsmæssige og teknologiske udvikling og kan være med til at sikre kontrol med videresalg af stjålne varer (hæleri).

Kriminalforsorgen indleder nu et samarbejde med Slagelse Kommune om en ny arrest, der skal afhjælpe kapacitetsudfordringerne i kriminalforsorgen. Arresten etables som led i den nye flerårsaftale for kriminalforsorgen og skal kunne huse 400 indsatte.

Back to top