Danskerne har størst tillid til retssystemet | Justitsministeriet

En ny rapport viser, at Danmark er et af de lande, der scorer højest, når der handler om borgernes tryghed og tillid til politiet og retssystemet. Undersøgelsen er baseret på tal fra European Social Survey 2018.

Hvert andet år indsamler European Social Survey (ESS) data fra forskellige europæiske lande, som måler borgernes tryghed og tillid til politiet og til retssystemet. I den seneste spørgerunde af ESS fra 2018 deltog 49.519 personer fra 29 europæiske lande. 1.572 af disse personer er fra Danmark.

Rapporten bygger på ESS’ tal fra 2018, og undersøgelsen viser, at Danmark er blandt de lande i Europa, hvor borgerne har størst tillid til politiet og retssystemet. Samtidigt har trygheden og tilliden til politiet og til retssystemet i Danmark været høj over en årrække.

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:

”Høj tillid til politiet og retssystemet er en forudsætning for et velfungerende retssamfund. Jeg er derfor glad for, at Danmark i en ny rapport ligger i front i Europa, når det kommer til borgernes tillid til politiet og retssystemet. Det kommer samtidigt med, at Danmark for nyligt blevet kåret som verdens bedste retsstat af World Justice Project. Selvom Danmark også scorer godt, når det kommer til tryghed, bekymrer det, at der tilsyneladende er så stor forskel på mænd og kvinders tryghed, ligesom vi fra andre undersøgelser ved, at trygheden ikke er lige udbredt i alle dele af Danmark, og derfor vil regeringen fortsat arbejde målrettet for at værne om borgernes tryghed, så så trygheden udbredes til så mange danskere som muligt”.  

Læs hele rapporten ’Tryghed og tillid til politi og retssystem’ her.

Forskning Figur

Fakta:

Tillid til politiet og retssystemet er blevet målt på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder ’slet ingen tillid’, og 10 betyder ’fuld tillid’. Den gennemsnitlige grad af tillid til politiet i Danmark blev i 2018 angivet som 8,0 og var på niveau med Finland og større end alle de øvrige deltagende lande. Den gennemsnitlige grad af tillid til retssystemet i Danmark blev angivet til at være 7,5 og var på niveau med Norge og større end i alle de øvrige lande.

Tryghed belyses i undersøgelsen ved at spørge, hvor trygge eller utrygge borgerne i de enkelte lande er ved at færdes alene i deres lokalområde efter mørkets frembrud. Her angav 56 pct. af danskerne at være meget trygge. Kun i Norge og Island angav flere at være meget trygge. Utryghed belyses med det samme spørgsmål ved at se på, hvor stor en andel af borgerne, der er utrygge eller meget utrygge ved at færdes alene i deres lokalområde efter mørkets frembrud. Her angav 9 pct. af danskerne at være utrygge. Kun Norge og Slovenien havde en lavere andel af utrygge borgere.

Dataindsamlingen til den 10. runde af European Social Survey skulle have været gennemført i 2020, men blev udskudt grundet COVID-19 pandemien og gennemføres i stedet fra september 2020 til begyndelsen af 2022. Danmark indgår ikke i den 10. runde af ESS.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top