Stigning i voldtægtsanmeldelser og -sigtelser efter ny samtykkebestemmelse | Justitsministeriet

Nye tal fra politiet viser, at der siden indførelsen af en ny samtykkelovgivning i starten af året er sket en betydelig stigning i antallet af anmeldelser og sigtelser for voldtægt. Herudover bliver det fra årsskiftet muligt at videoafhøre voldtægtsofre i særlige afhøringsrum. Den 1. januar 2021 trådte den nye samtykkelov, som et enigt Folketing vedtog den 17. december 2020, i kraft. Justitsminister Nick Hækkerup kan nu efter første år med den nye samtykkelov gøre status. Nye tal fra Rigspolitiet viser, at der efter knap et år med den nye samtykkelovgivning er sket en stigning i både antallet af anmeldelser og sigtelser for voldtægt. I 2020 var der samlet set 1.392 anmeldelser og 1.078 sigtelser for voldtægt. I perioden 1. januar til den 23. november 2021 er der allerede foretaget flere anmeldelser og rejst flere sigtelser end i 2020, idet politiet har registreret 1.720 anmeldelser og rejst 1.315 sigtelser for voldtægt. * Justitsminister Nick Hækkerup: ”Vores ønske med den nye samtykkelovgivning var at ændre samfundets forståelse af, hvad voldtægt er, og dermed gøre det helt klart for alle, at hvis ikke begge parter samtykker til sex, så er det voldtægt. Det er derfor bemærkelsesværdigt, at vi allerede efter mindre end et år med en ny samtykkelovgivning kan se, at der er sket en stigning i både antallet af anmeldelser og sigtelser for voldtægt. Det indikerer, at den nye bestemmelse og det deraf affødte fokus på, hvornår der er tale om voldtægt, har medvirket til, at sagerne kommer frem i lyset, og at politiet på den baggrund kan rejse flere sager. Mit håb er dog på den længere bane, at den nye samtykkelovgivning også vil føre til en adfærdsændring i samfundet, så vi i fremtiden vil se færre sager om voldtægt.” Videoafhøring af ofrene Med den seneste flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden er det bl.a. aftalt, at voldtægtsofre skal have mulighed for at blive videoafhørt. Regeringen har derfor fremsat et lovforslag, der bl.a. indeholder forslag herom. Lovforslaget forventes 3. behandlet af Folketinget inden jul, med henblik på at det fra årsskiftet bliver muligt for voldtægtsofre at afgive forklaring under en videoafhøring, så de ikke skal afgive fuld forklaring i retten. Justitsminister Nick Hækkerup: ”Som offer for voldtægt befinder man sig i en meget svær situation, hvor det at skulle afgive en fuld og detaljeret forklaring i retten om overgrebet kan være belastende og virke retraumatiserende. Fra årsskiftet giver vi derfor ofrene mulighed for at blive videoafhørt i specialindrettede afhøringsrum, der skal give offeret tryggere rammer til at afgive forklaring. Det er mit håb, at det vil være en tiltrængt hjælp til ofrene.”  Videoafhøring af den forurettede skal gennemføres hurtigst muligt og forudsættes som udgangspunkt gennemført inden for 4 uger fra anmeldelsen af voldtægten. Afhøringen skal finde sted i særlige afhøringsrum, som politiet er i færd med at oprette 30 forskellige steder fordelt geografisk over hele landet. Afhøringsrummet er indrettet under hensyn til, at ofre udsat for seksuelle overgreb befinder sig i en særligt sårbar situation, ikke mindst i afhøringssituationen. Videoen af selve afhøringen skal kunne forevises under sagens behandling i retten som en del af bevisførelsen, og der skal være mulighed for at stille den forurettede supplerende spørgsmål. Der er med forslaget alene tale om et tilbud, hvilket indebærer, at den forurettede har mulighed for at fravælge videoafhøring og i stedet afgive fuld forklaring i retten.   * Tallene er forbundet med en vis usikkerhed, da tallene er baseret på tal fra politiets sagsstyringssystem, POLSAS, der ikke er et egentligt statistiksystem. Endvidere er tallene baseret på dynamiske data. Det betyder, at tallene ikke er endelige, og der kan ske ændringer afhængig af tidspunktet for udtrækket af tallene f.eks. som følge af efterregistreringer.  

Nye tal fra politiet viser, at der siden indførelsen af en ny samtykkelovgivning i starten af året er sket en betydelig stigning i antallet af anmeldelser og sigtelser for voldtægt. Herudover bliver det fra årsskiftet muligt at videoafhøre voldtægtsofre i særlige afhøringsrum.

Den 1. januar 2021 trådte den nye samtykkelov, som et enigt Folketing vedtog den 17. december 2020, i kraft. Justitsminister Nick Hækkerup kan nu efter første år med den nye samtykkelov gøre status.

Nye tal fra Rigspolitiet viser, at der efter knap et år med den nye samtykkelovgivning er sket en stigning i både antallet af anmeldelser og sigtelser for voldtægt.

I 2020 var der samlet set 1.392 anmeldelser og 1.078 sigtelser for voldtægt. I perioden 1. januar til den 23. november 2021 er der allerede foretaget flere anmeldelser og rejst flere sigtelser end i 2020, idet politiet har registreret 1.720 anmeldelser og rejst 1.315 sigtelser for voldtægt. *

Justitsminister Nick Hækkerup:

”Vores ønske med den nye samtykkelovgivning var at ændre samfundets forståelse af, hvad voldtægt er, og dermed gøre det helt klart for alle, at hvis ikke begge parter samtykker til sex, så er det voldtægt. Det er derfor bemærkelsesværdigt, at vi allerede efter mindre end et år med en ny samtykkelovgivning kan se, at der er sket en stigning i både antallet af anmeldelser og sigtelser for voldtægt. Det indikerer, at den nye bestemmelse og det deraf affødte fokus på, hvornår der er tale om voldtægt, har medvirket til, at sagerne kommer frem i lyset, og at politiet på den baggrund kan rejse flere sager. Mit håb er dog på den længere bane, at den nye samtykkelovgivning også vil føre til en adfærdsændring i samfundet, så vi i fremtiden vil se færre sager om voldtægt.”

Videoafhøring af ofrene

Med den seneste flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden er det bl.a. aftalt, at voldtægtsofre skal have mulighed for at blive videoafhørt.

Regeringen har derfor fremsat et lovforslag, der bl.a. indeholder forslag herom. Lovforslaget forventes 3. behandlet af Folketinget inden jul, med henblik på at det fra årsskiftet bliver muligt for voldtægtsofre at afgive forklaring under en videoafhøring, så de ikke skal afgive fuld forklaring i retten.

Justitsminister Nick Hækkerup:

”Som offer for voldtægt befinder man sig i en meget svær situation, hvor det at skulle afgive en fuld og detaljeret forklaring i retten om overgrebet kan være belastende og virke retraumatiserende. Fra årsskiftet giver vi derfor ofrene mulighed for at blive videoafhørt i specialindrettede afhøringsrum, der skal give offeret tryggere rammer til at afgive forklaring. Det er mit håb, at det vil være en tiltrængt hjælp til ofrene.” 

Videoafhøring af den forurettede skal gennemføres hurtigst muligt og forudsættes som udgangspunkt gennemført inden for 4 uger fra anmeldelsen af voldtægten. Afhøringen skal finde sted i særlige afhøringsrum, som politiet er i færd med at oprette 30 forskellige steder fordelt geografisk over hele landet. Afhøringsrummet er indrettet under hensyn til, at ofre udsat for seksuelle overgreb befinder sig i en særligt sårbar situation, ikke mindst i afhøringssituationen.

Videoen af selve afhøringen skal kunne forevises under sagens behandling i retten som en del af bevisførelsen, og der skal være mulighed for at stille den forurettede supplerende spørgsmål. Der er med forslaget alene tale om et tilbud, hvilket indebærer, at den forurettede har mulighed for at fravælge videoafhøring og i stedet afgive fuld forklaring i retten.

 

* Tallene er forbundet med en vis usikkerhed, da tallene er baseret på tal fra politiets sagsstyringssystem, POLSAS, der ikke er et egentligt statistiksystem. Endvidere er tallene baseret på dynamiske data. Det betyder, at tallene ikke er endelige, og der kan ske ændringer afhængig af tidspunktet for udtrækket af tallene f.eks. som følge af efterregistreringer.

 

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top