Nyt ekspertpanel skal styrke ofres og vidners tryghed | Justitsministeriet

Det skal være en tryg oplevelse at vidne i en straffesag, og ofre for kriminalitet skal mødes med forståelse og støtte. Derfor nedsætter justitsministeren et offer- og vidnepanel, som skal undersøge mulighederne for at styrke ofres og vidners beskyttelse og tryghed i mødet med retssystemet.

For de fleste danskere vil mødet med retssystemet være noget, der kun sker én gang i løbet af et liv, hvis nogensinde. Derfor er det vigtigt, at mødet bliver så trygt og vellykket som muligt for vidner og ofre, så de på bedst mulig vis kan komme videre i livet efter deres oplevelser. Rigspolitiets tilfredshedsundersøgelse fra 2020 viser, at ofre for kriminalitet generelt havde en lavere tilfredshed med politiet sammenlignet med borgere, der har kontaktet politiet af andre grunde, for eksempel hvis de har været ude for en ulykke.

Justitsminister Nick Hækkerup nedsætter nu et offer- og vidnepanel, som skal undersøge behovet for at styrke ofre og vidners møde med retssystemet. Offer- og vidnepanelet skal bidrage til, at ofre og vidner føler sig set, hørt og taget alvorligt og får en tryg og tillidsfuld oplevelse, så mødet med retssystemet bliver så vellykket som muligt, og tilliden til systemet opretholdes.

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

”Ofre og vidner skal føle sig trygge, så usikkerhed og frygt for repressalier ikke medvirker til, at de er tilbageholdende med at anmelde forbrydelser eller afgive forklaring i straffesager. Derfor er det vigtigt at beskytte ofre og vidner, særligt i sager om organiseret kriminalitet og bandekriminalitet. På den baggrund nedsætter vi i dag et offer- og vidnepanel, som skal undersøge behovet for at styrke ofre og vidners møde med retssystemet”.

Ekspertpanelets arbejde vil foregå i to faser. Første fase vil blive brugt til at undersøge mulighederne for at sikre bedre beskyttelse til ofre for og vidner til bandekriminalitet. I anden fase vil panelet beskæftige sig mere generelt med ofres og vidners forhold.  Ekspertpanelet skal komme med sine anbefalinger om fase 1 inden udgangen af februar 2022, mens fase 2 forventes afsluttet senest ved udgangen af september 2022.

Offer- og vidnepanelet er sammensat af repræsentanter fra følgende myndigheder og organisationer mv.:

Formand fra Justitsministeriet. Medlemmer fra Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Dommerforeningen, Offerrådgivningen, Danner, Red Barnet, Det Kriminalpræventive Råd, Advokatsamfundet, Landsforeningen af Forsvarsadvokater og Københavns Universitet. Skulle der være behov, vil panelet kunne inddrage repræsentanter fra andre relevante organisationer og myndigheder.

Kommissorium for offer- og vidnepanelet:

Du kan læse kommissoriet her. 

Baggrund

Her kan du læse Rigspolitiet tilfredshedsundersøgelse fra 2020:

Offer- og vidnepanelet er ikke det første ekspertpanel, som har skullet forholde sig til ofres og vidners møde med retssystemet. Justitsministeren fremsatte i den 10. november 2021 et lovforslag om bl.a. en styrket rådgivning til ofre for seksuelle overgreb som opfølgning på en række anbefalinger fra et ekspertpanel, der havde set på, hvordan forholdene for ofre for voldtægt kunne forbedres. Ekspertpanel vil løfte indsatsen mod voldtægt – Justitsministeriet

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top