Regeringen underskriver politiske erklæringer i Kosovo om leje af fængselspladser og grøn omstilling | Justitsministeriet

Justitsministeren og ministeren for udviklingssamarbejde har i dag underskrevet politiske erklæringer om at leje 300 fængselspladser i Kosovo og et styrket samarbejde om at fremme grøn omstilling. 

Justitsminister Nick Hækkerup og minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen har i dag underskrevet politiske erklæringer i Kosovo, der bl.a. handler om leje af 300 fængselspladser og et udviklingsengagement inden for grøn omstilling, menneskerettigheder og demokrati. Seancen fandt sted i regeringsbygningen i Kosovo, hvor den kosovariske justitsminister Albulena Haxhiu og økonomiminister Artane Rizvanolli også var til stede.

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:

”Vi har i dag underskrevet politiske erklæringer, som understreger det gode forhold mellem Kosovo og Danmark. Det betyder, at vi nu er endnu et skridt nærmere en endelig aftale om, at Danmark kan leje fængselspladser til 300 udvisningsdømte udlændinge i Kosovo, hvor de kommer til at afsone efter dansk lovgivning og inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser. Det vil være en banebrydende aftale, der helt konkret vil skabe plads i vores fængsler og lette presset på vores fængselsbetjente samtidig med, at den også sender et klart signal til udvisningsdømte tredjelandsstatsborgere: Jeres fremtid ligger ikke i Danmark, og I skal derfor heller ikke afsone her.”

Minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen udtaler:

”Energiforbruget i Kosovo er fire gange højere end EU-gennemsnittet, og her har vi noget at byde på fra dansk side. Pengene skal målrettes klimaprojekter, menneskerettigheder og retstatsudvikling – i samarbejde med internationale partnere. Det er i vores interesse, at Kosovo og resten af Vestbalkan bliver solidt forbundet til vores europæiske værdifællesskab.Med styrket politisk dialog og et langsigtet bistandsengagement, parallelt til samarbejdet på Kriminalforsorgens område, får vi et godt afsæt for at bidrage til dette i Kosovo.”

De politiske erklæringer skal for så vidt angår fængselspladser udmøntes i en endelig aftale, som skal ratificeres i en fælles traktat mellem Kosovo og Danmark.

Tirsdag den 21. december 2021 skal ministrene besøge det fængsel i byen Gjilan, som ligger 50 kilometer syd for hovedstaden Pristina, og som Danmark agter at leje. Det er forventningen, at fængslet vil kunne tage imod de første udvisningsdømte indsatte i begyndelsen 2023.

De politiske erklæringer om leje af fængselspladser (Letter of Intent) kan læses her.

Kontakt

For yderligere information angående leje af fængselspladser: Kontakt presse- og kommunikationsrådgiver Jakob Kronborg på 5085 2172 eller [email protected].

For yderligere information angående udviklingsengagement: [email protected]

Baggrund

Onsdag den 15. december 2021 indgik regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti en ny flerårsaftale for kriminalforsorgens økonomi for 2022-2025. Som led i fleråraftalen er aftalepartierne enige om, at der skal arbejdes på at leje fængselspladser i Kosovo til udvisningsdømte fra tredjelande.

Justitsminister Nick Hækkerup og den kosovariske justitsminister Albulena Haxhiu har den 20. december 2021 underskrevet en politisk erklæring om at arbejde henimod færdigørelsen af en traktat om Danmarks leje af Gjilan Detention Facility, som er et fængsel fra 2016, der ligger ca. 50 km uden for Pristina. Fængslet kan huse 300 indsatte og vil skulle undergå ombygninger mv. for at kunne leve op til danske fængselsstandarder samt Danmarks internationale forpligtelser. Det er forventningen, at de første indsatte fra Danmark vil kunne overføres til Gjilan Detention Facility i begyndelsen af 2023. Det er i den forbindelse forståelsen med Kosovo, at Danmark vil kunne anvende fængslet til brug for overførsel af udvisningsdømte udlændinge fra tredjelande, idet Danmark dog ikke vil overføre personer dømt for overtrædelse af terrorbestemmelserne, krigsforbrydere eller personer, som er terminalt syge, eller som på grund af mentale lidelser vil have brug for behandling uden for fængslet.

Traktaten om leje af fængslet i Kosovo vil skulle færdigforhandles i begyndelsen af 2022. Derefter vil der skulle gennemføres ændringer af relevante danske love mv.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top