Regeringen indgår aftale med Dansk Folkeparti om at styrke offentligt ansattes ytringsfrihed | Justitsministeriet

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at regeringen i den kommende folketingssamling fremsætter et lovforslag, som lovfæster de gældende regler om offentligt ansattes ytringsfrihed.

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at det er afgørende for et velfungerende demokrati, at offentligt ansatte deltager i den offentlige debat.

Offentligt ansatte har en udstrakt ytringsfrihed, der betyder, at de som udgangspunkt ikke kan mødes med negative reaktioner på jobbet på grund af deres ytringer.

Det er imidlertid en grundlæggende forudsætning for, at offentligt ansatte rent faktisk benytter deres adgang til at deltage i den offentlige debat, at både ansatte og ledere er klar over omfanget af de ansattes ytringsfrihed.

Regeringen og Dansk Folkeparti er derfor enige om, at regeringen i den kommende folketingssamling fremsætter et lovforslag, som lovfæster de gældende regler om offentligt ansattes ytringsfrihed.

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at organiseringen og tilrettelæggelsen af regeringens arbejde inden for rammerne af grundloven er et anliggende for den til enhver tid siddende regering.

Regeringen og Dansk Folkeparti er derfor enige om ikke at stemme for beslutningsforslag nr. B 194.

Læs regeringens og Dansk Folkepartis Aftale om at lovfæste offentligt ansattes ytringsfrihed her.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top