Lovforslag strammer grebet om banderne | Justitsministeriet

I dag førstebehandles det lovforslag, som skal implementere store dele af regeringens bandepakke. Folketinget skal blandt andet tage stilling til nye tiltag som hårdere straffe for ulovlig besiddelse af kniv, et nyt kontaktforbud for bandemedlemmer, et nyt rejseforbud og til muligheden for at gøre det ulovligt for kriminelle at foretage handlinger, der er egnede til at involvere børn og unge i kriminalitet. Hvis lovforslaget vedtages, vil tiltagene træde i kraft allerede inden sommerferien.

Regeringen blev den 8. november 2023 enige med SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige om ’Aftale om bandepakke IV – Trygge nabolag i hele Danmark.

Lovforslaget, der skal implementere store dele af bandepakken, er i dag til førstebehandling i Folketinget.

Folketinget skal blandt andet tage stilling til en udvidelse af den såkaldte ”bandebestemmelse” i straffelovens § 81 a, så der også kan idømmes dobbeltstraf, når der bruges knive som led i en konflikt og for visse former for banderelateret økonomisk kriminalitet.

Lovforslaget indeholder også en række nye tiltag, som skal sikre mærkbare konsekvenser og kontinuerligt pres på banderne.

Justitsminister Peter Hummelgaard udtaler:

– Banderne er en pestilens for lokalsamfundet. Derfor skal de opleve et konstant pres fra myndighederne og mærke, at der sættes resolut ind over for deres samfundsundergravende aktiviteter. Vi ønsker blandt andet at forbyde dømte bandemedlemmer at have kontakt med andre fra samme gruppering. Overtræder man forbuddet, kan man komme i fængsel. Vi ønsker også at indføre et rejseforbud, så bandemedlemmer, der har begået kriminalitet med forbindelse til udlandet, ikke kan rejse frem og tilbage til for eksempel Solkysten, som det passer dem. Og så vil vi gøre det ulovligt at foretage handlinger, der er egnede til at involvere børn og unge til kriminalitet.

 

Strafskærpelser for overtrædelse af knivloven kan træde i kraft til sommer

Kriminalitetsbilledet i 2023 var blandt andet præget af en række voldsomme knivoverfald, hvor unge mennesker var involveret.

Foruden skærpet straf for anvendelse af kniv ved visse lovovertrædelser som led i en banderelateret konflikt indeholder lovforslaget også et initiativ om større konsekvens for ulovlig besiddelse af kniv – uanset om besiddelsen er relateret til bandekriminalitet eller ej.

Justitsminister Peter Hummelgaard udtaler:

– Vi har i den seneste tid set en række voldsomme knivoverfald rundt om i landet, hvor meget unge mennesker har været involveret. I nogle tilfælde har konflikter og uenigheder mellem unge sågar resulteret i dødsfald. Det er dybt tragisk, og vi står over for et decideret samfundsproblem, når unge mennesker vælger at gå rundt med kniv. Jeg er meget optaget af at komme problemet til livs. Derfor vil vi gøre det til en skærpende omstændighed at bære kniv på ungdomsskoler, i uddannelsesinstitutioner, ungdomsklubber og i den offentlige transport. For det må aldrig blive hverdag, at unge går med kniv i Danmark.

Hvis lovforslaget vedtages af Folketinget, forventes lovforslaget at træde i kraft den 1. juli 2024.

 

Fakta

Den seneste årsrapport på rocker-bandeområdet fra National Enhed for Særlig Kriminalitet peger på en stigning i rockere og bandemedlemmers kriminalitet inden for overtrædelser af straffeloven, lov om euforiserende stoffer eller våbenloven: Fra 2.780 overtrædelser i 2022 til i alt 3.118 i 2023.

Rapporten viser også en stigning i skudepisoder i det offentlige rum med relation til rocker- bandemiljøet. Således registrerede politiet i alt 21 rocker-/banderelaterede skudepisoder i 2023 imod 18 i 2022.

 

Om kontaktforbuddet

Kontaktforbuddet indebærer et forbud mod at søge at kontakte personer, der har tilknytning til samme gruppe af personer, som den dømte på gerningstidspunktet havde tilknytning til. Et sådant forbud vil have til formål at forebygge ny banderelateret kriminalitet ved bl.a. at sikre, at de omfattede personer ikke fastholdes eller falder tilbage i en bandekriminel løbebane gennem kontakt med andre personer, der har tilknytning til samme bande som det dømte bandemedlem.

Om rejseforbuddet

Der lægges med lovforslaget op til at indføre et rejseforbud, som vil kunne gives til personer, der dømmes for visse former for grænseoverskridende kriminalitet. Et rejseforbud vil medføre, at den dømte i en periode på 1-5 år ikke må rejse til eller opholde sig i ét eller flere nærmere bestemte lande. Rejseforbuddet har bl.a. til formål at forebygge, at den dømte begår ny kriminalitet af lignede beskaffenhed med forbindelse til udlandet.

Om tiltag vedrørende ’bandernes knivoverfald skal have hårdere konsekvenser’ og ’større konsekvens for ulovlig besiddelse af kniv’

Efter straffelovens § 81 a kan straffen for en række lovovertrædelser forhøjes indtil det dobbelte, hvis overtrædelsen har baggrund i eller er egnet til at fremkalde en banderelateret konflikt, hvor der anvendes skydevåben m.v. Der lægges med lovforslaget op til at udvide bestemmelsen til også at omfatte tilfælde, hvor der anvendes knive som led i en konflikt.

Der lægges med lovforslaget op til, at bødestraffen for ulovlig besiddelse af knive og blankvåben mv. på offentligt tilgængelige steder forhøjes til en bøde på 10.000 kr. i førstegangstilfælde, når der ikke foreligger skærpende omstændigheder. Der lægges endvidere op til at udvide begrebet ”skærpende omstændigheder”, så ulovlig besiddelse af kniv på ungdomsskoler, uddannelsesinstitutioner, ungdomsklubber og i den offentlige transport altid skal anses for at være besiddelse under skærpende omstændigheder.

Endelig lægges der op til, at straffen for ulovlig besiddelse af kniv under skærpende omstændigheder skærpes, således at førstegangstilfælde som udgangspunkt straffes med 14 dages ubetinget fængsel i stedet for 7 dage, og andengangstilfælde straffes med 30 dages ubetinget fængsel i stedet for 14 dage.

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver
Mobil: 29 63 25 39
Back to top