Ny undersøgelse: Tilliden til politiet er fortsat i top | Justitsministeriet

Den nyeste udgave af Justitsministeriet Tryghedsundersøgelse viser, at der fortsat er høj tillid til politiet blandt borgerne. Således har knap ni ud af 10 borgere angivet, at de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Justitsminister Peter Hummelgaard glæder sig over den høje tillid til dansk politi.

Justitsministeriets Tryghedsundersøgelse måler trygheden og tilliden til politiet i hele Danmark, herunder i politikredsene, landets 98 kommuner og de særligt udsatte boligområder (SUB-områder).

Den nye undersøgelse for 2023 er nu klar og viser bl.a., at 86 pct. af de adspurgte borgere har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det.

Det adskiller sig ikke væsentligt fra undersøgelsen i 2022, hvor 87 pct. svarede det samme. Til gengæld er andelen større end gennemsnittet for de tidligere målte år (2013-2019 og 2021-2022).

Undersøgelsen viser også, at kvinders tillid til, at politiet vil hjælpe dem (89 pct.) generelt er større end mænds (83 pct.).

Og så er tilliden til politiet i landets SUB-områder lidt lavere (84 pct.) end på landsplan.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

– Vi har et meget kompetent og ordentligt politikorps, som hver dag går på arbejde for at sikre vores fælles tryghed. Det fortjener anerkendelse og respekt. Politiets opgaveløsning er ofte genstand for debat i medierne. Enkeltstående hændelser har en tendens til at tiltrække sig meget opmærksomhed. Derfor er jeg rigtig glad for, at så mange borgere fortsat har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Vi har i Danmark et synligt og nærværende lokalpoliti, som med nærpolitistationerne er kommet endnu tættere på borgerne. Vi har samtidig et politi, som er i stand til at løfte komplekse efterforskninger og udføre store politiaktioner – blandt andet i kampen mod organiseret kriminalitet og terror. Og jeg tror, det er den balance, der er med til at fastholde den tårnhøje tillid til politiet.

Trygheden i SUB-områder er lavere end på landsplan

Undersøgelsen har også målt borgernes oplevelse af tryghed i deres nabolag.

Knap ni ud af 10 borgere (88 pct.) i Danmark angiver, at de føler sig grundlæggende trygge i deres nabolag.

Undersøgelsen viser, at borgerne generelt føler sig mere utrygge i baggårde, gyder eller tunneller, på parkeringspladser og i parkeringskældre, i fælles loftsrum og kældre, herunder vaskekældre, på stier samt på stationer og stoppesteder.

Andelen af borgere, der føler sig grundlæggende trygge, er mindre i landets SUB-områder.

Således angiver 70 pct. af borgerne i SUB-områderne, at de føler sig trygge i deres nabolag mod 88 pct. i resten af Danmark.

Undersøgelsen viser også, at knap en tredjedel (29 pct.) af borgerne i de særligt udsatte boligområder har oplevet rocker- og bandeaktiviteter i deres nabolag.

Sammenligner man med resten af landet er det en markant forskel. Knap en ud af 10 (8 pct.) borgere i resten af landet har nemlig angivet, at de har oplevet rocker- og bandeaktiviteter i deres nabolag.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

Lige så tilfreds, jeg er med den fortsat høje tillid til dansk politi, lige så ærgerlig er jeg over uligheden i tryghed. Det gør et stort indtryk på mig, at næsten hver tredje borger i de særligt udsatte boligområder angiver, at de har oplevet rocker- eller bandeaktiviteter i deres nabolag. Og det understreger bare, hvor stor en pestilens, banderne er for lokalsamfundet. Derfor skal vi fortsætte med at lægge pres på banderne. En stor del af tiltagene fra regeringens bandepakke forventes heldigvis at træde i kraft allerede til sommer. Dermed strammer vi grebet yderligere og fastholder et konstant pres på banderne.

Baggrund om Tryghedsundersøgelsen 2023

Rigspolitiet og Justitsministeriet har siden 2013 målt danskernes tryghed og tillid til politiet. Årets undersøgelse er baseret på besvarelser fra 29.007 personer, og dataindsamlingen er sket i efteråret 2023 i perioden 1. september 2023 til 28. november 2023, hvor hovedparten af besvarelserne er indsamlet i september.

Læs Tryghedsundersøgelsen for 2023 her.

Læs Tryghedsundersøgelsen for 2022 her.

Læs Tryghedsundersøgelsen for 2021 her.

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver
Mobil: 30 12 63 46
Back to top