Pressemeddelelser | Justitsministeriet

De første nattelivszoner trådte i kraft i København den 14. september 2021, og zonerne har siden bidraget til indsatsen for at skabe et trygt nattelivsmiljø omkring Gothersgade, Vestergade, Rådhuspladsen og Kødbyen. Nu vil justitsminister Mattias Tesfaye udvide forbuddet til også at gælde narkotikakriminalitet. Det skal være med til at holde narkotika ude af nattelivet samt gøre det sværere for banderne at tjene penge på narkohandel.

Antallet af anmeldelser vedrørende digital kriminalitet har de seneste år været tårnhøjt. Justitsministeren lancerer derfor sammen med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige en digital tryghedspakke, som betyder, at politiet det næste år dedikerer 20 nye medarbejdere til området, og at politiet får en række nye værktøjer til at efterforske bl.a. seksuelt misbrug af børn.

Danskernes tryghed er afgørende for regeringen. Ingen skal være bange for at færdes i det offentlige rum i Danmark. Regeringen foreslår derfor at etablere en forsøgsordning, der giver kommunerne mulighed for at anvende tryghedsvagter, som kan supplere politiets arbejde med at opretholde ro og orden i det offentlige rum.

På baggrund af et borgerforslag har justitsministeren bedt Rigspolitiet om at prioritere arbejdet med at undersøge muligheden for at anvende genetisk slægtsforskning i politiets efterforskning af drab og grov personfarlig kriminalitet. Samtidig har justitsministeren bedt Rigspolitiet om at sørge for, at politiet hurtigst muligt begynder at bruge slægtskabssøgning i efterforskning af relevante sager.

Justitsministeriet er blevet opmærksom på, at der beklageligvis er begået fejl i forbindelse med departementets behandling af sager om sikkerhedsgodkendelse af ansatte i private virksomheder, der har udført opgaver for ministeriets departement.

Fejlen består i, at Justitsministeriet ikke har behandlet sådanne sager som afgørelser i forvaltningslovens forstand. Det betyder, at ministeriet f.eks. ikke har foretaget partshøring …

Back to top