Regeringen vil indføre nultolerance for bilister med lattergas i blodet. | Justitsministeriet

Flere politikredse oplever i stigende grad problemer med, at bilister sætter sig bag rattet efter at have inhaleret lattergas. I dag er det ikke i sig selv strafbart, og regeringen vil derfor nu indføre nultolerance for kørsel med lattergas i blodet.

Der har været flere eksempler på voldsomme ulykker, hvor bilisten har inhaleret lattergas. Problemet er stigende i flere politikredse, og i de værste tilfælde kan det være med døden til følge. Som reglerne er i dag, kan bilisten kun straffes, hvis der kan føres bevis for, at bilisten var ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde på grund af indtagelsen af lattergas. Men det kan være vanskeligt for myndighederne at bevise, fordi mængden af lattergas i blodet aftager meget hurtigt.

Som et nyt tiltag vil regeringen indføre nultolerance over for kørsel med lattergas i blodet. Det betyder, at det bliver muligt at straffe bilisten uanset, at mængden i blodet er lav på det tidspunkt, hvor blodprøven bliver taget efter kørslen.

Justitsminister Mattias Tesfaye:

”For et par uger siden besøgte jeg Københavns Vestegns Politi og så de enorme mængder af lattergasbeholdere, politiet har indsamlet i vejkanten på ganske kort tid. Det var skræmmende at høre, hvor stort et problem vi har. Lattergas er farligt at inhalere. Men det gør også trafikken usikker for alle os andre. Vi har allerede set den første uskyldige, der har mistet livet. Derfor vil vi nu indføre nultolerance.”

Transportminister Trine Bramsen:

“Vi har desværre set flere eksempler på, at uskyldige er blevet dræbt som følge af uansvarlige bilisters egoistiske opførsel på vejene. Nu strammer vi igen grebet om dem. For det skal have konsekvenser at bringe andres liv i fare.”  

Transportministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, som bl.a. har til opgave at behandle de særlige problemer, der er knyttet til myndighedernes muligheder for at sætte ind over for lattergas på vejene. Arbejdsgruppen forventes at afgive sin rapport i november 2022, og arbejdet skal bidrage til at skrue den bedst mulige ordning sammen. På baggrund af arbejdsgruppens rapport vil regeringen tage stilling til den konkrete ordning, herunder hvilken sanktion der skal være ved køre med lattergas i blodet.

Erhvervsministeren forventer derudover at fremsætte et lovforslag i efteråret om bl.a. at forbyde besiddelse af lattergas på offentligt tilgængelige steder uden et anerkendelsesværdigt formål. Det kommer bl.a. til at betyde, at du ikke må besidde lattergas i din bil på et offentligt tilgængeligt sted uden et anerkendelsesværdigt formål.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top