Aftale om eftersyn af det politiske system og styrkelse af Folketingets kontrol med regeringen | Justitsministeriet

Regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet er enige om at nedsætte et demokratiudvalg, styrke Folketingets kontrol med regeringen og sætte fokus på tilliden til det politiske system.

Der har i de senere år flere gange været rejst spørgsmål til organiseringen af regeringsarbejdet, ansvarsfordelingen mellem ministre, forholdet mellem ministre og embedsmænd, de særlige rådgiveres rolle og rammerne for regeringens og embedsværkets arbejde.

Debatten er senest aktualiseret ved Instrukskommissionens beretning og rigsretsdommen fra december 2021, Tibetkommissionens anden beretning fra marts 2022 og Minkkommissionens beretning fra juni 2022.

Samtidig er der løbende opstået spørgsmål til embedsværkets bistand til ministres brug af sociale medier og til ministre, der deltager i erhvervsklubber, ansvarsforhold og koordination i sager med flere involverede ministerier, oprettelse af politiske sekretariater, særlige rådgiveres deltagelse i regeringsudvalg mv.

 

Demokratiudvalg skal komme med anbefalinger til at styrke det politiske system

Tilliden til myndighederne og det politiske system er afgørende for vores demokrati.

Partierne bag aftalen er derfor enige om en række initiativer, som bl.a. skal bidrage til styrke tilliden og øge Folketingets kontrol med regeringen.

Aftalepartierne er enige om at nedsætte et demokratiudvalg, der skal tage temperaturen på systemet og komme med anbefalinger til at styrke det.

 

Der indføres rådføringspligt ved regeringens beslutninger af ekstraordinær karakter i krisesituationer

Det danske samfund har i de senere år været udfordret af en række krisesituationer.

Det er desværre forventeligt, at der også i fremtiden vil opstå uforudsete kriser, hvor der kan være behov for, at regeringen inden for rammerne af gældende lovgivning træffer ekstraordinære beslutninger, sådan som det har været tilfældet under coronakrisen.

Aftalepartierne lægger stor vægt på, at Folketinget inddrages i sådanne situationer, og partierne er derfor også enige om at indføre en ny rådføringspligt ved regeringens beslutninger af ekstraordinær karakter i krisesituationer.

 

Opstart af ny dialog med befolkningen om at styrke tilliden til det politiske system

Danmark er et samfund, der generelt er præget af stor tillid. Men tilliden er under pres. En nylig undersøgelse viser f.eks., at næsten halvdelen af danskerne har mistet tillid til retssystemet, politikere og den offentlig administration de senere år. Samtidig har covid-19-pandemien medført stigende polarisering, og Center for Terroranalyse under PET nævner i sin seneste vurdering af terrortruslen mod Danmark for første gang fænomenet antimyndighedsekstremisme.

Aftalepartierne mener, at der er behov for mere grundlæggende at se på, hvordan udviklingen kan vendes. Aftalepartierne ønsker at sætte gang i en bred og demokratisk inddragende debat, som bl.a. skal omfatte borger- og eksperthøringer.

 

Justitsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Det er en hjørnesten i vores demokrati, at der er tillid til de grundlæggende samfundsinstitutioner. De seneste års debat er et tegn på, at vi har brug for en ny tilstandsrapport for det politiske system. Derfor vil vi nedsætte Demokratiudvalget, der kan komme med anbefalinger til, hvad vi kan gøre bedre. Vi kommer også til styrke Folketingets kontrol med regeringen i forbindelse med håndtering af kriser ved at indføre en rådgivningspligt ved regeringens beslutninger af ekstraordinær karakter i krisesituationer.”

 

Karina Lorentzen, Socialistisk Folkeparti, udtaler:

Vi har en tillidskrise mellem befolkning og politikere, og demokratiet er noget af det dyrebareste, vi har. Derfor er det fint, at vi nu begynder på et eftersyn af koblingerne mellem politikere, embedsmænd og borgere med henblik på at styrke demokratiet. Det har været særligt vigtigt for SF, at vi får fulgt op på Tibet-kommissionen, så vi får bud på, hvordan vi kan lave en retlig vurdering af embedsmænd, der har opført sig kritisabelt, men ikke længere er ansat. Vi skal dog heller ikke lægge skjul på, at vi fx burde være gået længere og have løst de velkendte problemer med offentlighedsloven og sikret en cool off-periode for ministre.”

 

Samira Nawa, Radikale Venstre, udtaler:

” I Radikale Venstre har vi længe kaldt på initiativer, der skal styrke Folketinget over for regeringen. Med et demokratiudvalg og rådføringspligt kommer vi et lille skridt på vejen, men vi er ikke i mål endnu. I Radikale Venstre ønsker vi blandt andet også at få ændret offentlighedsloven så vi kommer tilbage til retstilstanden før 2013.”

 

Rosa Lund, Enhedslisten, udtaler:

”Det er vigtigt for Enhedslisten, at vi styrker demokratiet, og skaber mere åbenhed og gennemsigtighed. Vi ser det her som et vigtigt skridt på vejen.”

 

Torsten Gejl, Alternativet, udtaler:

”Ideen om demokrati er noget af det mest fundamentale i retsstaten. Vi har gennem de seneste tyve år oplevet vestens demokratier vakle, og også i Danmark trænger vores regler for magten til produktudvikling. Derfor er Alternativet glade for, at være med til at sætte et seriøst arbejde i gang med henblik på at videreudvikle demokratiet og samtidig være med til at sikre en bredere demokratisk forankring af væsentlige beslutninger i krisesituationer via en rådføringspligt.”

 

Læs aftalen her.

Kommissoriet for Demokratiudvalget kan tilgås her.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top