Justitsministeren underskriver udleveringsaftale mellem Danmark og de Forenede Arabiske Emirater | Justitsministeriet

Justitsminister Nick Hækkerup har i dag underskrevet en udleveringsaftale med de Forenede Arabiske Emirater. Aftalen skal hjælpe til, at formodede gerningsmænd til forbrydelser med tilknytning til Danmark bliver udleveret og kan retsforfølges her.

Regeringen har igennem længere tid arbejdet på at få en generel udleveringsaftale mellem Danmark og de Forenede Arabiske Emirater.

Aftalen har til formål at hjælpe konkrete straffesager på vej. Det gælder bl.a. om udlevering af henholdsvis en af de formodede gerningsmænd i udbytteskattesagen og den sigtede i sagen om vanvidsbilisten, der påkørte og dræbte en betjent på Langebro i 2019.

Justitsminister Nick Hækkerup har netop underskrevet aftalen mellem Danmark og de Forenede Arabiske Emirater.

Seancen fandt sted i Justitsministeriet i Abu Dhabi, hvor den emiratiske justitsminister Abdullah Sultan Saif bin Awad Al Nuaimi også var til stede.

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:

”Vi har i dag underskrevet en aftale, der forhåbentlig betyder, at vi kan komme et skridt længere i to konkrete straffesager, der på hver deres måde har haft vidtrækkende konsekvenser. Med aftalen signalerer vi til formodede gerningsmænd, at det ikke nytter noget at forsøge at skjule sig under varmere himmelstrøg for at undgå at blive retsforfulgt og stillet til ansvar for sine handlinger. Jeg håber, at aftalen vil bidrage til, at vi får de formodede gerningsmænd til Danmark”. 

Læs aftaleteksten om udlevering mellem Danmark og de Forenede Arabiske Emirater her.

Der er der også indgået en aftale om gensidig retshjælp i straffesager. Aftaleteksten kan læses her.

Baggrund

Udleveringsloven, jf. lov nr. 117 af 11. februar 2020, gælder for udlevering til og fra Danmark.

Loven indeholder bl.a. i kapitel 2 en række almindelige betingelser for udlevering fra Danmark til udlandet samt i kapitel 5 mere specifikke regler om betingelserne for udlevering fra Danmark til stater uden for Norden og Den Europæiske Union. Udleveringslovens regler skal overholdes, uanset at Danmark måtte indgå bilaterale aftaler om udlevering med andre stater. Der vil således ikke på baggrund af en generel udleveringsaftale kunne ske udlevering til strafforfølgning eller straffuldbyrdelse i et andet land, hvis det strider mod udleveringsloven.

Andre EU-lande har for nyligt indgået lignende aftaler med de Forenede Arabiske Emirater. Holland og Belgien indgik for eksempel aftaler om udlevering og gensidig retshjælp med emiraterne i 2021.

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver
Mobil: 29 63 25 39
Back to top