Ny dom fra EU-Domstolen har betydning for politiets indhentning af loggede oplysninger | Justitsministeriet

EU-Domstolen afsagde i går en dom i en irsk præjudiciel sag om logning, der har betydning for politiets indhentning af loggede oplysninger. Justitsministeriet er ved at nærlæse dommen.

Det er umiddelbart vurderingen, at dommen indebærer, at politiet under efterforskning af grov kriminalitet ikke kan få adgang til trafikdata logget generelt og udifferentieret af teleudbyderne med henblik på at beskytte den nationale sikkerhed. I bemærkningerne til det lovforslag om revision af de danske logningsregler, som blev vedtaget den 3. marts 2022, var det anført, at Justitsministeriet – under væsentlig procesrisiko – vurderede, at Domstolens hidtidige praksis ikke var til hinder for en sådan adgang.

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:

”Det er rigtig ærgerligt, at EU-Domstolen er kommet frem til dette resultat. Det vil få konsekvenser for politiets efterforskning af grov kriminalitet som bandekriminalitet og voldtægt. Det er vigtigt for mig at understrege, at dommen ikke ændrer på, at teleudbyderne fortsat er forpligtede til at logge generelt og udifferentieret med henblik på at beskytte den nationale sikkerhed.”

Justitsministeriet, Rigspolitiet og Rigsadvokaten vil nu overveje dommens betydning for politiets indhentning af loggede oplysninger i konkrete sager.

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver
Mobil: 29 63 25 39
Back to top