Nyt udvalg med Thomas Rørdam i spidsen skal understøtte politiske forhandlinger om domstolene | Justitsministeriet

Justitsministeren vil nedsætte et nyt udvalg med nuværende højesteretspræsident Thomas Rørdam i spidsen. De får til opgave at se på tiltag, der kan forbedre borgernes møde med domstolene og nedbringe sagsbehandlingstiderne hos retterne.

Velfungerende domstole er en grundpille i retsstaten og i velfærdssamfundet. Internationale undersøgelser viser, at tilliden til de danske domstole er helt i top, og at effektiviteten er høj set i et europæisk perspektiv.

Der har imidlertid over de senere år været klare tegn på, at domstolene er udfordret. Sagsbehandlingstiderne er stigende, bygningssituationen er udfordret og der er et generelt IT-efterslæb.

Hvis denne udvikling skal vendes, er det både nødvendigt at tilføre domstolene flere ressourcer og at se på mere strukturelle tiltag, som kan lette presset på domstolene.

Med henblik på at understøtte de politiske forhandlinger om domstolene nedsætter justitsministeriet et udvalg, som skal identificere og kvalificere tiltag, der adresserer domstolenes udfordringer.

Udvalget skal ikke behandle samtlige elementer i de politiske forhandlinger, men alene tiltag der kræver et særligt juridisk og retssikkerhedsmæssigt analysearbejde.

Udvalget får nuværende højesteretspræsident Thomas Rørdam som formand.

Justitsminister Mattias Tesfaye:

”Borgernes tillid til de danske domstole er høj. Men lange sagsbehandlingstider hos domstolene giver en dårlig oplevelse, og risikerer at underminere tilliden til et ellers velfungerende retssystem. Retssikkerhed er også at få en afslutning på ens sag inden for en rimelig tid. Derfor er der brug for, at der tages grundlæggende fat om problemet med lange sagsbehandlingstider hos domstolene.

Derfor er jeg glad for, at den nuværende højesteretspræsident Thomas Rørdam vil hjælpe med at kvalificere de politiske forhandlinger om domstolene. Udvalget skal løbende komme med forslag til konkrete tiltag til at lette presset på domstolene. 

Thomas Rørdam er en kæmpe kapacitet og jeg ved at han nyder bred respekt i Folketinget. Jeg vil nu indkalde partierne til næste forhandlingsmøde.”

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top