Regeringen vil etablere et digitalt kosterregister som led i kampen mod indbrudskriminalitet | Justitsministeriet

Justitsminister Mattias Tesfaye vil i dag i en tale ved Forsikring & Pensions indbrudskonference tilkendegive, at regeringen ønsker et nyt digitalt kosterregister i Danmark, som skal gøre det sværere at omsætte hælervarer. Kosterregisteret skal være et nyt redskab i kampen mod hæleri og indbrudskriminalitet.

Justitsministeriet vil nu gå i dialog med politiet og forsikringsbranchen om, hvordan registret kan etableres på en måde, så det imødekommer relevante behov fra branchen, og så det samtidig kan fungere som et stærkt værktøj til forebyggelse af indbrud.

Der omsættes hælervarer for mange millioner kroner hvert eneste år i Danmark. En undersøgelse gennemført af Center for Kriminalitetsanalyse for Det Kriminalpræventive Råd viser, at danskerne årligt køber omkring 600.000 stjålne varer. Det sker, selvom langt de fleste danskere ikke ønsker at købe hælervarer. Regeringen vil derfor se på forskellige modeller for at etablere et digitalt kosterregister, der skal gøre det nemmere at se, om en vare er meldt stjålet eller ej. Det skal gøre det sværere for hælere at omsætte hælervarer og dermed bl.a. mindske motivationen for at begå indbrudskriminalitet.

Justitsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Der vil være indbrud ligeså længe, at forbryderne kan afsætte deres tyvekoster. Det er jo ikke de vanekriminelle selv, der drømmer om at gå med Fru Jensens smykker eller sidde i designerstole. Derfor kan vi forebygge indbrud ved at skabe et digitalt register, der vil gøre det synligt, hvad der er stjålet. Jeg har nu bedt mine embedsmænd om at gå videre med at udvikle et dansk digitalt kosterregister. Det skal ske efter inspiration fra Holland og i samarbejde med politiet og forsikringsbranchen.”

Baggrund

Et digitalt kosterregister er et elektronisk søgbart register over stjålne genstande. Holland har i en årrække haft et sådant register under navnet ”Stop Heling”, som indeholder oplysninger om mere end 1,7 mio. stjålne genstande. Ved at slå et serienummer på en genstand op i registeret, er det muligt at få bekræftet, om genstanden er registreret som stjålet eller ej. Ifølge de hollandske myndigheder er der positive erfaringer med registeret, som bl.a. har gjort det sværere at omsætte stjålne genstande.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top