Pressemeddelelser | Justitsministeriet

Regeringen har besluttet at indstille til Hendes Majestæt Dronningen, at Barbara Bertelsen udnævnes som ny departementschef i Justitsministeriet. Barbara Bertelsen kommer fra en stilling som vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen og tiltræder stillingen den 16. februar 2015.

Fagfolk med daglig kontakt til unge, der er i fare for at blive radikaliseret, skal uddannes til at forstå faresignaler i tide. Og forældrene og pårørende skal mere på banen. Det er en del af handlingsplanen mod radikalisering og ekstremisme, som netop er forhandlet på plads.

For at styrke retten til selvbestemmelse og gøre det muligt for borgerne under betryggende former at påvirke fremtidige forhold på trods af f.eks. sygdomme som demens har justitsministeren fremsat et lovforslag om fremtidsfuldmagter. I dag førstebehandles lovforslaget i Folketinget.

Back to top