Pressemeddelelser | Justitsministeriet

Justitsminister Nick Hækkerup sætter uvildige eksperter med en landsdommer i spidsen til at kontrollere og styre gennemgangen af de straffesager, som er omfattet af teledata-sagen. Rigspolitichefen og rigsadvokaten skal samtidig redegøre for hele forløbet.

Politi og fængselspersonale yder hver dag en vigtig indsats for at sikre, at Danmark er et trygt og sikkert samfund. Det er til tider et farligt arbejde, som kan indebære store ofre. Justitsminister Søren Pape Poulsen har derfor etableret en medaljeordning med fire medaljer for at anerkende og hædre medarbejdere på ministeriets område.

Situationen i Syrien og Irak har forandret sig, siden den daværende regering indførte indrejse- og opholdsforbud i dele af landene. Terrororganisationen ISIL kontrollerer ikke længere territorium i Syrien og Irak. Dertil er der sket en ændring af tilstedeværelsen af vestlige fremmedkrigere. Derfor vil regeringen nu ophæve indrejse- og opholdsforbuddet i Irak og opdatere forbudszonen i Syrien.

Justitsministeren udpeger en ny formand og nye medlemmer til Straffelovrådet og anmoder samtidigt rådet om at se på, hvordan en ny voldtægtsbestemmelse baseret på frivillighed kan udformes.

For at mindes ofrene for terrorangrebene i Sri Lanka i søndags er det besluttet, at der tirsdag den 23. april 2019 flages på halv stang fra Christiansborg, Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet og Københavns Rådhus.

Dataetisk Råd skal give input og nuancer til den offentlige debat om dataetik, som fylder mere og mere. Samtidig skal rådet hjælpe til, at erhvervslivet og den offentlige sektor bruger data ansvarligt. Rådet er nedsat af regeringen, som nu har udpeget formanden og ni medlemmer.

Back to top