Justitsministeren kan nu hædre medarbejdere med medaljer | Justitsministeriet

Politi og fængselspersonale yder hver dag en vigtig indsats for at sikre, at Danmark er et trygt og sikkert samfund. Det er til tider et farligt arbejde, som kan indebære store ofre. Justitsminister Søren Pape Poulsen har derfor etableret en medaljeordning med fire medaljer for at anerkende og hædre medarbejdere på ministeriets område.

Medaljeordningen etableres af justitsministeren med tiltrædelse af H.M. Dronningen. Ordningen har til formål at anerkende og hædre både ansatte på Justitsministeriets koncernområde samt borgere, der har ydet en særlig anerkendelsesværdig indsats.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”I Danmark skal vi være bedre til at anerkende og hædre den store indsats, som vores politi- og fængselsbetjente yder.  Det gælder både i hverdagen og i de ekstreme situationer, de nogle gange befinder sig i. Jeg er derfor glad for, at vi på min vagt etablerer en ordning, som hædrer de mænd og kvinder, der hver dag er med til at sikre, at vi kan føle os trygge i Danmark.”

 

Medaljeordningen består af fire medaljer:

Justitsministerens Medalje

Justitsministerens Medalje kan tildeles danskere såvel som udlændinge, der har ydet en særlig frygtløs og/eller anerkendelsesværdig indsats.

 

Der etableres herudover tre typer medaljer til ansatte på Justitsministeriets område:

Justitsministeriets Medalje for Omkommet i Tjeneste

Ansatte på Justitsministeriets område, der er omkommet som følge af en strafbar handling i forbindelse med tjenesten, kan hædres med en medalje. Medaljen gives til den omkomnes nærmeste pårørende.

 

Justitsministeriets Medalje for Sårede i Tjeneste

Ansatte på Justitsministeriets område, der er blevet alvorligt fysisk eller psykisk såret som følge af en strafbar handling i forbindelse med tjenesten, kan tildeles Justitsministeriets Medalje for Sårede i Tjeneste.

 

Justitsministeriets Medalje for International Indsats

Medalje for International Tjeneste kan tildeles ansatte på Justitsministeriets område, herunder politibetjente, der har ydet en fortjenstfuld international indsats.

 

Alle fire medajler tildeles af justitsministeren.

De tre medaljer til medarbejdere på Justitsministeriets område tildeles efter indstilling fra deres arbejdsgiver. Disse medaljer vil også kunne tildeles for hændelser og indsatser, som har fundet sted, før ordningens etablering. I sådanne tilfælde vil den relevante myndighed tage kontakt til de medarbejdere eller deres pårørende, der kan tildeles en medalje.

Der vil inden for den nærmeste fremtid være offentlige opslag om ordningen, så medarbejdere, tidligere medarbejdere og pårørende kan gøre opmærksom på personer, der opfylder betingelserne for tildeling af medaljerne. 

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top