Pressemeddelelser | Justitsministeriet

En ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor undersøger alle drab begået i Danmark i perioden 2017-2021. I rapporten undersøges bl.a. relationen mellem offer og gerningsperson, drabsmetoden og motivet. 21 pct. af alle drab i undersøgelsesperioden er partnerdrab, og størstedelen af ofrene for disse drab er kvinder. Udarbejdelsen af rapporten sker bl.a. som led i regeringens handlingsplan mod partnervold og partnerdrab fra juni 2023. 

53 ud af 223 drab begået i perioden 2017-2021 er sket i et kriminelt miljø, viser nye tal fra Justitsministeriet. Det svarer til 24 pct. af alle drab, der er begået i Danmark i undersøgelsesperioden. I godt fire ud af ti drab i Danmark har gerningspersonen anvendt en skarp genstand som f.eks. en kniv. Justitsminister Peter Hummelgaard forventer i foråret at fremsætte et lovforslag, der bl.a. vil skærpe straffen for ulovlig besiddelse af kniv.

Voldsomme uroligheder med slåskampe, hærværk og ballade har desværre været en del af den europæiske fodboldscene ved flere lejligheder, ligesom det også har været tilfældet ved flere fodboldkampe i Danmark. Et enigt Folketing blev i juni 2023 enige om at styrke den danske indsats mod hooligans, og den 16. januar 2024 har Danmark tiltrådt Europarådets konvention 218, som bl.a. har til formål at styrke sikkerheden og trygheden ved fodboldkampe og andre sportsbegivenheder i Europa.

Justitsministeren fremsætter i dag et lovforslag, som sætter ind mod seksuelle overgreb og digitale krænkelser i Grønland. Loven vil blandt andet kriminalisere grooming, stramme reglerne for sextortion og udvide forbuddet mod seksuelle relationer med personer under 18 år, som gerningspersonen er betroet et særligt ansvar over for – for eksempel opdragelse, undervisning eller lignende.

Våben må ikke havne i de forkerte hænder. Det er omdrejningspunktet for det lovforslag, justitsminister Peter Hummelgaard i dag sender i offentlig høring. Med lovforslaget lægges der bl.a. op til en strammere kontrol med våbentilladelser samt strafskærpelser for ulovlig besiddelse af ammunition og uforsvarlig opbevaring af våben.

Back to top