Pressemeddelelser | Justitsministeriet

Med det trusselsbillede som Danmark står overfor, er det regeringens holdning, at det er nødvendigt med en stærk og robust indsats i grænseområdet. Terrortruslen er fortsat alvorlig og skærpet inden for det i forvejen høje trusselsniveau, bl.a. som følge af sager om opfattede krænkelser af islam samt konflikten mellem Israel og militante grupper i Palæstina. Center for Terroranalyse i Politiets Efterretningstjeneste vurderer, at disse dynamikker fortsat vil få afgørende betydning for trusselsbilledet i 2024. Bl.a. derfor har regeringen i dag meddelt EU-Kommissionen, at Danmark genindfører grænsekontrollen mod Tyskland i en ny midlertidig periode på seks måneder.

Rigsadvokaten vurderer på baggrund af en omfattende efterforskning, at der er grundlag for at indlede en sag ved domstolene om opløsning af Bandidos MC i Danmark. Der vil derfor blive rejst en sag ved domstolene med henblik på at søge foreningen opløst. National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) vil samtidig afsøge mulighederne for at nedlægge et foreløbigt forbud mod Bandidos MC i Danmark.

Der afholdes pressemøde i Justitsministeriet onsdag d. 10. april kl. 12.00, hvor justitsministeren vil orientere om udviklingen i sagen om opløsning af Bandidos MC i Danmark.

Styrket myndighedssamarbejde om radikaliseringsbekymringer på udrejsecentrene samt en styrkelse af Politiets Efterretningstjenestes (PET) efterretningsmæssige indsats og deres forebyggende indsats på udrejsecentrene. Sådan lyder nogle af tiltagene i anden delrapport fra den indsatsgruppe, der siden 2020 har arbejdet med tiltag, som skal være med til at styrke indsatsen over for indsatte og løsladte terrordømte og radikaliserede i Danmark.

Justitsminister Peter Hummelgaard har i dag fremsat et lovforslag om revision af reglerne om konkurskarantæne, som bl.a. skal gøre det muligt på sigt at give private adgang til oplysninger i konkurskarantæneregisteret.

Regeringen indgik i forrige uge en aftale med SF, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Konservative, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om styrkelse af Tilsynet med Efterretningstjenesterne og Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne. Justitsminister Peter Hummelgaard er nu klar til at sende det lovforslag, der skal udmønte aftalen, i offentlig høring.

Regeringen vil sikre en bedre og mere værdig behandling af samfundets allermest udsatte i mødet med bl.a. det strafferetlige system. Derfor har justitsministeren i dag sendt et lovforslag i høring, som bl.a. vil tydeliggøre, at politiet skal give et tiltalefrafald (advarsel) – i stedet for en bøde – til personer med stærk afhængighed af euforiserende stoffer.

Regeringen, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre blev tidligere på året enige om at nedsætte et lovforberedende udvalg, som skal komme med forslag til ændringer af offentlighedsloven. Justitsminister Peter Hummelgaard har nu nedsat udvalget, som har sit første møde i marts.

Back to top