Pressemeddelelser | Justitsministeriet

Den uvildige task force om Scandinavian Star får mandat til at foretage brandtekniske undersøgelser af et hydraulikolierør på skibet. Task forcen får derudover mandat til at undersøge forhold vedrørende Søfartsstyrelsens rolle i sagen. Det er justitsminister Peter Hummelgaard (S), erhvervsminister Morten Bødskov (S) og partierne i den politiske følgegruppe enige om.

Ekspertudvalg konkluderer, at domstolene generelt følger Folketingets anvisninger om strafudmåling. Det konkluderes samtidig, at strafferammerne udnyttes fuldt ud på bl.a. narkotikaområdet, mens de på områder som f.eks. simpel og grov vold ikke udnyttes i samme udstrækning. Regeringen vil med en kommende strafreform sætte hårdere og mere konsekvent ind over for bl.a. alvorlig personfarlig kriminalitet.

Politiet skærpede i sidste uge midlertidigt indsatsen ved de indre danske grænser som følge af udviklingen i det aktuelle trusselsbillede. På anbefaling fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) har politiet besluttet at opretholde den skærpede indsats foreløbigt til og med torsdag den 17. august 2023.

Back to top