Pressemeddelelser | Justitsministeriet

Justitsminister Mattias Tesfaye fremsætter i denne uge et lovforslag om at indføre en samlet straffuldbyrdelseslov for Færøerne. Reglerne om fuldbyrdelse af straf findes i dag i flere forskellige retsakter samt i uskreven praksis, og hensigten med lovforslaget er derfor at skabe et samlet og klart lovgrundlag på området til gavn for både myndigheder og borgere på Færøerne.

Den seneste tids episoder med vold og uro i forbindelse med fodboldkampe har gjort det klart, at der er behov for at sætte målrettet og koordineret ind mod den ene procent, der ødelægger det for de 99 procent. Regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er enige om at gennemføre de forslag, der har været enighed om i en ekspertgruppe med fodboldens aktører. Det indebærer bl.a., at utryghedsskabende personer skal kunne bortvises fra stadion, og at det skal være lettere at give karantæne til uromagere.

Back to top