Pressemeddelelser | Justitsministeriet

Regeringen, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre blev tidligere på året enige om at nedsætte et lovforberedende udvalg, som skal komme med forslag til ændringer af offentlighedsloven. Justitsminister Peter Hummelgaard har nu nedsat udvalget, som har sit første møde i marts.

Regeringen har i dag indgået en aftale med SF, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Konservative, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om styrkelse af Tilsynet med Efterretningstjenesterne og Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne.

Aftalen giver blandt andet Tilsynet med Efterretningstjenesterne mulighed for at føre kontrol med Politiets Efterretningstjenestes (PET) operative opgaver, ligesom sammensætningen i Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne bliver ændret, så flere partier fremover kan være repræsenteret i udvalget. Aftalen indebærer desuden, at der fremover vil være et tættere samspil mellem tilsynet og Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne.

Justitsministeren fremsætter i dag et lovforslag, som skal implementere en lang række tiltag fra flerårsaftalen for domstolene. Fremover skal det bl.a. være muligt for domstolene at idømme tiltalte, der udebliver fra deres retssag, op til 1 års fængsel. Initiativet er et af mange, som skal være med til at nedbringe sagsbunkerne.

Justitsministeren sender i dag et lovforslag, som implementerer store dele af bandepakke IV, i høring. Lovforslaget indeholder bl.a. en udvidelse af den såkaldte ”bandebestemmelse” i straffelovens § 81 a, ligesom der lægges op til at gøre det ulovligt at rekruttere børn og unge til kriminalitet. Og så indeholder lovforslaget bl.a. også mulighed for at sætte ind over for, hvem dømte bandemedlemmer må have kontakt med i det daglige i form af et nyt kontaktforbud. Senere i 2024 ventes justitsministeren som led i bandepakken at nedsætte en kriminalitetsforebyggelseskommission.

Justitsministeriet har opdateret retningslinjerne for ministres brug af sociale medier. Der er ikke tale om grundlæggende ændringer i forhold til de tidligere retningslinjer, men en tydeliggørelse af retningslinjerne, som skal være med til at sikre klare rammer for, hvordan embedsværket kan bistå ministre. Det er blandt andet blevet præciseret, at embedsværkets bistand til et indlæg på sociale medier ikke adskiller sig fra for eksempel et oplæg til et interview, et debatindlæg eller en tale, så længe kommunikationen knytter sig til ministerfunktionen.

Tal fra politiet viser, at der i 2023 er rejst i alt 3.540 sigtelser for ulovligt at besidde kniv på et offentligt tilgængeligt sted. I 2018 blev der rejst i alt 2.470 sigtelser. Som led i implementeringen af Bandepakke IV forventer justitsminister Peter Hummelgaard senere på ugen at sende et lovforslag i høring, der bl.a. skærper straffen for netop ulovlig besiddelse af kniv – og sikrer hårdere konsekvenser for bandernes knivoverfald.

Back to top