Forskningspuljens rapporter 2006-2011 | Justitsministeriet

Forskningspuljens rapporter 2011

Mellem retssag og rundbordssamtale: Retsmægling i teori og praksis (21-12-2011)

En undersøgelse af konfliktmægling ved vold i nære relationer (01-06-2011)

Retshjælp i Danmark. Delrapport II: Brugerundersøgelse (01-06-2011)

Strengthening the EU Legal and Institutional Framework to Combat Transnational Financial Crimes (04-04-2011)

Drink-driving convictions and the effect of lowering the BAC levels (04-04-2011)

Når det kommer tæt på (15-03-2011)

Internationale forbrydelser i dansk ret (06-01-2011)

Forskningspuljens rapporter 2010

Danskernes retsfølelse og retsfornuft – et forspil (19-08-2010)

Fængslets indre liv – med særlig fokus på fængselskultur og prisonisering blandt indsatte (13-07-2010)

Forebyggelse af fodboldoptøjer – en interviewundersøgelse (11-06-2010)

Kriminalitet & straf. En undersøgelse af politielever og journaliststuderendes holdning til straf (27-05-2010)

Al-Shabaab (04-03-2010)

Adoption, psykiske lidelser og kriminalitet (10-02-2010)

Voldtægt der anmeldes – Del IV (07-01-2010)

Voldtægt der anmeldes – Del V (07-01-2010)

Forskningspuljens rapporter 2009

Retshjælp i Danmark (02-12-2009)

Identitetstyveri (04-11-2009)

Rådgivningen af Folketinget om statsretlige spørgsmål. En undersøgelse af praksis 1998-2006 (28-10-2009)

Kataloget

Voldtægt der anmeldes – Del III (19-06-2009)

Voldtægt der anmeldes – Del II: Falsk anmeldelse af voldtægt (09-06-2009)

Voldtægt der anmeldes – Del I: Undersøgelsens fokus, metode og grundmateriale (09-06-2009)

Forskningspuljens rapporter 2008

“Bagatelagtige forhold vedrørende tidligere kærester”. Om piger og vold (18-12-2008)

Kvindehandel – et kommenteret litteraturstudium (01-10-2008)

Forskningspuljens rapporter 2007

Home grown terrorism and Islamist radicalisation in Europe – an assessment of influencing factors (21-12-2007)

Gadedrenge (13-12-2007)

Forebyggelse af fodboldoptøjer (30-10-2007)

Unge der begår seksuelle overgreb. Litteraturgennemgang og diskussion (10-10-2007)

Grønlandske Herstedvesterfanger. En arkivstudie. (18-06-2007)

Ungdomsundersøgelsen 2006. Undersøgelse af selvrapporteret kriminalitet blandt elever i 7.-9. klasse i hovedstadsområdet (22-02-2007)

Rapport om evaluering af institutionsbehandling af unge kriminelle (08-02-2007)

Forskningspuljens rapporter 2006

Advokatsamfundets undersøgelse af danskernes syn på straf (22-12-2006)

Forstudie vedr. offentlig erstatning til ofre for kriminalitet (04-09-2006)

Effekten af behandling af seksualkriminelle (22-05-2006)

Narkojakt på gateplan. Om politikontroll av narkotika på Vesterbro (05-04-2006)

Skejby-modellen – et socialt eksperiment om udtynding af kriminelle (31-01-2006)

Back to top