Forskningspuljens rapporter 2012-2017 | Justitsministeriet

Forskningspuljens rapporter 2017

Policing af kryptomarkeder (10-10-2017) 

Kriminalitetsprofiler i en dansk retspsykiatrisk population – udfordringer for psykiatriens kriminalitetsforebyggende opgave? (09-03-2017)

Kryptomarkeder i en dansk og skandinavisk kontekst (10-02-2017)

Sikkerhedsnetværk i nattelivet (09-02-2017)

Forskningspuljens rapporter 2016

Omrejsende kriminelle i Danmark (22-09-2016)

Skyld og frigørelse – Indsattes udsagn om skyld, straf og soning – teologisk belyst (01-09-2016)

Seksuel vold – Opfattelser og holdninger til strafbarhed og anmeldelse blandt unge (03-08-2016)

Rapport fra LOKK om genoprettende ret (27-06-2016)

Retslægerådets Whiplash-undersøgelse (26-05-2016)

Evaluering af afdeling H – Statsfængslet på Søbygård (17-05-2016)

Forskningspuljens rapporter 2015

A Question of Participation – Disengagement from the Extremist Right (09-12-2015)

Forbrugerklagenævnets ordning i et retssikkerhedsmæssigt perspektiv (09-12-2015)

Perspektiver på forligsmægling (11-11-2015)

Kriminalitet og retsbevidsthed – i Grønland (18-05-2015)

Kriminalitet og retsbevidsthed – i Grønland (grønlandsk oversættelse, trykt på dansk i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 102. årgang, nr. 1. ISSN 0029-1528)

Forskningspuljens rapporter 2014

Kontrol med efterretningstjenester – problemer, udfordringer og løsninger (20-10-2014)

Legal Aspects of Cybersecurity (03-03-2014)

Recidiv efter anbringelse på sikret institution (20-01-2014)

Forskningspuljens rapporter 2013

Regeringsprærogativerne – regeringsmagten eller et levn fra enevælden? (20-11-2013)

Løsladt og gældsat (14-10-2013)

Kriminalitet i en digitaliseret verden (10-10-2013)

Håndhævelse af narkotikalovgivningen (03-10-2013)

Stalking i Danmark (26-02-2013)

Forskningspuljens rapporter 2012

Lovmæssige tiltag til bekæmpelse af fodboldoptøjer – et litteraturstudie (14-12-2012)

Tricktyveri i beboelse (14-05-2012)

Bliver minus til plus på sigt? (16-01-2012)

Rounding Up Suspects in the Rise of Danish Burglary (16-01-2012)

The Court Reform – Institutional Legacy and Modern Change (09-01-2012)

Straffuldbyrdelseslovens bestemmelser om indgreb over for de indsatte (09-01-2012)

Back to top