Forskningspuljens rapporter 2000-2005 | Justitsministeriet

Forskningspuljens rapporter 2005

Det private sikkerhedsmarked (19-08-2005)

Journey to Danish Burglary (16-06-2005)

Nye regler om forbrugerkøb – en empirisk undersøgelse (01-06-2005)

Rekruttering af islamistiske terrorister i Europa (14-01-2005)

Forskningspuljens rapporter 2004

Afhandling: “The accursed share of nightlife – A study of intoxication” (08-11-2004)

Afhandling: “Sentencing to Imprisonment” (06-10-2004)

Afhandling: “Skizofreni og kriminalitet” (06-09-2004)

En historisk prospektiv undersøgelse af psykosociale forhold for internationalt adopterede børn i Nordjyllands Amt (08-06-2004)

Kvalitetssikring i relation til brugen af aktiviteter på retspsykiatrisk afdeling (04-06-2004)

Temporal Patterns of Danish Residential Burglary (06-05-2004)

Politiets brug af skydevåben. Empirisk del (05-04-2004)

Repeat Burglary in the Private Danish Home (01-04-2004)

Forskningspuljens rapporter 2003

Profilering af islamiske selvmordsterrorister (02-12-2003)

Rusmiddelundersøgelsen 2001 (18-09-2003)

Politiets brug af skydevåben. Retsdogmatisk del (21-07-2003)

Konflikt på gadeplan – når etnisk minoritetsungdom og politi mødes (16-07-2003)

The Nature and Prevention of Residential Burglary (09-07-2003)

Natteravnene i Ringsted (11-03-2003)

Psykisk sygdom blandt unge kriminelle (31-01-2003)

Forskningspuljens rapporter 2001

Opportunitetsprincippet i praksis (05-12-2001)

Skadestueundersøgelsen i Århus (05-12-2001)

Retlige aktørers kendskab til vidnepsykologi (22-08-2001)

Kriminologisk analyse af hæleri (28-05-2001)

Kriminalitet i Danmark i europæisk perspektiv (15-05-2001)

The use of criminal records as a means of preventing organised crime (08-03-2001)

EU-medlemslandenes bekæmpelse af organiseret kriminalitet (23-01-2001)

Juridiske bånd og børn velfærd (19-01-2001)

Forskningspuljens rapporter 2000

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. (01-05-2000)

Back to top