Forskningsrapporter 2011-2016 | Justitsministeriet

Forskningsrapporter 2016

Aftale om god opførsel – to kommuners erfaringer med et forsøgsprojekt vedrørende forebyggelse af ungdomskriminalitet (23-12-2016)

Nye foranstaltningsdomme i 2015 (21-12-2016)

Netværkssamråd – kommunernes anvendelse af og erfaringer med servicelovens § 57 c (08-12-2016)

Exit-forløb med rockere og bandemedlemmer (24-11-2016)

Isolationsrapport 2015 (24-11-2016)

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet – offerundersøgelserne 2005-2015 (27-10-2016)

Udviklingen i antal anmeldelser og i straffenes art og længde for vold, 2006-2015 (29-09-2016)

Kriminalitet og alder – udviklingen i strafferetlige afgørelser 2006-2015 (19-09-2016)

Flowet i rocker/bandemiljøerne (15-06-2016)

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2006-2015 (29-04-2016)

Betinget strafnotering (20-04-2016)

Rapport om strafskærpelser (19-04-2016)

Evaluering af konfliktråd (16-03-2016)

Tryghed og holdning til politi og retssystem (21-01-2016)

Forskningsrapporter 2015

Udvikling i antal anmeldelser og straffenes art og længde for vold, 2001-2014 (21-12-2015)

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2014 (19-12-2015)

Bidrag til Sundheds- og ældreministeriets rapport ’Kortlægning af retspsykiatrien: Mulige årsager til udviklingen i antallet af retspsykiatriske patienter samt viden om indsatsen for denne gruppe’:

Kriminalitet og alder. Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2005-2014 (17-12-2015)

Lægdommeres repræsentativitet. Undersøgelse vedrørende perioden 1.1.2016 til 31.12.2019 (15-12-2015)

Nye foranstaltningsdomme i 2014 samt forløbet af domme afsagt i 2009 (12-11-2015)

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere (29-10-2015)

Udviklingen i antallet af samfundstjenestedomme (02-10-2015)

Exit-forløb med rockere og bandemedlemmer. Aftaler om exit under rammemodellen. 1. delrapport. (16-09-2015)

Vold begået alene og sammen med andre – udviklingen i antallet af gerningspersoner i voldssager 1980-2013 (02-09-2015)

Statistik om isolationsfængsling (21-08-2015)

Præventive effekter af straf og andre tiltag over for lovovertrædere – en forskningsoversigt (29-04-2015)

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2001-2014 (18-04-2015)

Statistik om isolationsfængsling (02-03-2015)

Bekymring for vold og kriminalitet 2014 (26-01-2015)

Forskningsrapporter 2014

Evaluering af ungesamråd (18-12-2014)

Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet “anger management” (17-12-2014)

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005 – 2013 (12-12-2014)

Udviklingen i antal anmeldelser og straffenes art og længde for vold, 2001-2013 (05-12-2014)

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere (12-11-2014)

Tryghed og holdning til politi og retssystem (09-11-2014)

Nye foranstaltningsdomme i 2013 samt forløbet af domme afsagt i 2008 (22-10-2014)

Veje ind i og veje ud af rocker- og bandemiljøerne (01-10-2014)

Kriminalitet og alder – Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2004-2013 (10-09-2014)

Udviklingen i antallet af samfundstjenestedomme (03-09-2014)

Flowet i rocker/bandemiljøerne (21-08-2014)

Vilkårsovertrædelser i forbindelse med betingede domme (03-07-2014)

Samfundstjeneste – en udvidet effektevaluering (03-06-2014)

Exit-indsatser for rockere og bandemedlemmer – en kortlægning af tiltag under rammemodellen (15-05-2014)

Udviklingen i domme til foranstaltning (30-04-2014)

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2001-2013 (27-03-2014)

Isolationsrapport 2012 (17-02-2014)

Drab i Danmark 2008-2011 (10-02-2014)

Udviklingen i kvinders kriminalitet de seneste 30 år (28-01-2014)

Bekymring for vold og kriminalitet 2013 (17-01-2014)

I byen – helt sikkert. En effektevaluering af en indsats i nattelivet i Syd- og Sønderjyllands Politi (07-01-2014)

Forskningsrapporter 2013

Kortlægning og evaluering af politiets brug af bekymringssamtaler og -breve (03-01-2014)

Evaluering af Christianskolen (20-12-2013)

Effektevalueringen af ungdomssanktionen (04-12-2013)

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere 2012 (04-12-2013)

Kriminalitet og alder – udviklingen i strafferetlige afgørelser 2003-2012 (15-11-2013)

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet (11-11-2013)

Foranstaltningsdomme 2012 (07-11-2013)

Rockere og bandemedlemmers kriminelle karrierer og netværk i ungdommen (26-10-2013)

Anmeldelser og straffe for vold, 2001-2012 (03-10-2013)

Isolationsfængsling 2011 (10-09-2013)

Udviklingen i antallet af samfundstjenestedomme (22-08-2013)

Selvrapporteret kriminalitet (11-06-2013)

Kriminalitetsniveauet i kommuner og politikredse 2011 (05-05-2013)

Udviklingen i børne – og ungdomskriminalitet 2001-2012 (23-03-2013)

Omfanget og karakteren af stalking (26-02-2013)

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere (8-1-2013)

Bekymring for vold og kriminalitet 2012 (26-01-2013)

Forskningsrapporter 2012

Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet ”anger management” (17-12-12)

Danskernes holdning til kriminalitet, straf, politi og domstole mv. En sammenligning med andre europæere (10-12-12)

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet (Offerundersøgelsen) (27-11-2012)

Undersøgelse af rockere og bandemedlemmers opvækstforhold (23-11-2012)

Risikofaktorer, effektevalueringer og behandlingsprincipper – en forskningsoversigt (22-11-2012)

Udviklingen i seksualforbrydelser (21-11-2012)

Effekten af absolut kumulation (19-11-2012)

Nye foranstaltningsdomme i 2011 samt forløbet af domme afsagt i 2006 (24-10-2012)

Udviklingen i antal anmeldelser og straffens art og længde for vold 2001-2011 (22-10-2012)

Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 2002-2011 (01-09-2012)

Stalking. Behandlingstiltag og evaluering (29-06-2012)

Udviklingen i antallet af samfundstjenestedomme (10-05-2012)

Udviklingen i børne- og ungdomskriminaliteten 2001-2011 (19-04-2012)

Varetægtsfængsling af unge under 18 år. Korrektion af oplysninger fra 2008 til 2010 (15-03-2012)

Avlsbetingede dyrevelfærdsproblemer (07-03-2012)

Omfang og art af kriminalitet begået af 14-årige (02-03-2012)

Bekymring for vold og kriminalitet 2011 (28-02-2012)

Langvarige varetægtsfængslinger 2010 (28-02-2012)

Isolationsfængsling 2010 (28-02-2012)

Forskningsrapporter 2011

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere (22-12-2011)

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2010 (11-12-2011)

Nye foranstaltningsdomme i 2010 samt forløbet af domme afsagt i 2005 (01-12-2011)

Lægdommeres repræsentativitet (16-11-2011)

Kartelsager, økonomisk kriminalitet og generalprævention (07-11-2011)

Ægteskab, skilsmisse og formuedeling (02-11-2011)

Afsoning i hjemmet. En effektevaluering af fodlænkeordningen (26-10-2011)

Samfundstjeneste. En effektevaluering (22-08-2011)

Menneskers seksuelle omgang med dyr (16-08-2011)

Ungdomskriminalitet 2001-2010 (09-08-2011)

Udviklingen i anmeldelser og straffenes art og længde for vold, 2000-2009 (22-07-2011)

Udviklingen i antallet af samfundstjenestedomme (07-07-2011)

Første led i fødekæden? (24-06-2011)

Forældreansvarsloven. Belysning af barnets perspektiv (23-06-2011)

Langvarige varetægtsfængslinger 2009 (23-03-2011)

Statistik om isolationsfængsling (23-03-2011)

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet (25-03-2011)

Bekymring for vold og kriminalitet 2010 (24-02-2011)

Hæleri (22-02-2011)

Rockere, bander og risikofaktorer (30-01-2011)

Back to top