Forskningsrapporter 2023 | Justitsministeriet

Her kan du se de seneste rapporter fra Justitsministeriets forskningskontor. I menuen kan du finde tidligere rapporter.

Foranstaltningsdomme i 2021

(16-02-23)

Rapporten belyser foranstaltningsdomme afsagt i løbet af 2021. Rapporten indeholder som noget nyt oplysninger om antallet af igangværende foranstaltningsdomme, dvs. en opgørelse af, hvor mange personer der på et givent tidspunkt er underlagt en foranstaltningsdom, samt opgørelser af udviklingen i varigheden af afsluttede foranstaltningsdomme.

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2021

(27-01-23)

Siden 2005 er der årligt gennemført landsdækkende, repræsentative spørgeskemaundersøgelser af 16-74-åriges udsathed for kriminalitet. Undersøgelserne omfatter udsathed for tyveri, indbrud, hærværk, vold, psykisk vold, voldtægt, øvrige seksuelle krænkelser og kriminalitet begået på internettet samt befolkningens bekymring for kriminalitet. Rapporten sammenfatter resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i 2021 og sammenligner – når muligt – med de tidligere år. Rapporten indeholder som noget nyt en samlet analyse af udsathed for hhv. vold og seksualforbrydelser begået af en partner og hadforbrydelser.

Back to top