Forskningsrapporter 2005-2010 | Justitsministeriet

Forskningsrapporter 2010

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2009 med delvis opdatering for 2010 (18-12-2010)

“Hot Spots”. En effektevaluering af Københavns Politis særlige indsats mod vold i nattelivet (17-12-2010)

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere 2010 (05-10-2010)

Udviklingen i anmeldelsestallene og i straffe for vold 2000-2009 (19-11-2010)

Udviklingen i antal af mistænkte børn under 15 år, 2001-2009 (21-09-2010)

Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 2000-2009  (08-09-2010)

Rapport om langvarige varetægtsfængslinger 2008 (06-07-2010)
Tilføjelse til rapporten om langvarige varetægtsfængslinger 2008

Kvinders andel af kriminalitet 1980-2008 (28-06-2010)

Evaluering af tidsbegrænsning af foranstaltninger (31-05-2010)

Statistik om isolationsfængsling (19-05-2010)

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere (24-03-2010)

Udviklingen i antallet samfundstjeneste (23-04-2010)

Evaluering af lov om bortvisning og beføjelse til at meddele tilhold (17-02-2010)

Nye foranstaltningsdomme i 2008 – samt forløbet af domme afsagt i 2003 (02-02-2010)

Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 (29-01-2010)

Evaluering af forsøg med lydoptagelse i retten (26-01-2010)

Bekymring for vold og kriminalitet 2009 (21-01-2010)

Forskningsrapporter 2009

Udviklingen i antal af samfundstjenestedomme (19-10-2009)

Udredning til brug for Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet. Bilag til Betænkning nr. 1508 (23-09-2009)

Udviklingen i anmeldelsestallene og i straffe for vold (03-07-2009)

Forløbsundersøgelse af samfundstjeneste (03-06-2009)

Kriminalitetsniveauet i kommuner og politikredse (07-05-2009)

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2008 (05-05-2009)

Langvarige varetægtsfængslinger 2007 (05-05-2009)

Ungdomssanktionen. En effektevaluering (27-02-2009)

Man anmelder da vold? En analyse af ændringer i anmeldelsestilbøjeligheden for vold (24-02-2009)

Afsoning i hjemmet. En forløbsanalyse vedrørende fodlænkeordningen (26-01-2009)

Forskningsrapporter 2008

Statistik om isolationsfængsling (17-12-2008)

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere (01-12-2008)

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet (29-10-2008)

Nye foranstaltningsdomme i 2007 samt forløbet af domme afsagt i 2002 (22-09-2008)

Langvarige varetægtsfængslinger 2006 (10-06-2008)

Midtvejsevaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet ”anger management” (02-06-2008)

Gaderøveri og røveri i ofrets hjem (26-03-2008)

Evaluering af fodlænkeordningen. Samarbejdet mellem myndighederne (22-02-2008)

Indberetning af vilkårsovertrædelser for samfundstjenestedømte (02-01-2008)

Forskningsrapporter 2007

Nye foranstaltningsdomme 2006 samt forløbet af domme afsagt i 2001 (19-12-2007)

Anmeldelser og straffe for vold, 1995-2006 (13-12-2007)

Behandlingsprogrammer for voldelige mandlige partnere (29-11-2007)

Lægdommeres repræsentativitet (09-11-2007)

Statistik om isolationsfængsling i 2006 (06-11-2007)

Alkoholistbehandling. En effektevaluering (13-09-2007)

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar 2006 til 31. december 2006 (28-06-2007)

Evaluering af projekt om ’Trygt natteliv’ i Odense (02-05-2007)

Langvarige varetægtsfængslinger 2005 (18-04-2007)

Forskningsrapporter 2006

Evaluering af Lov om bortvisning og beføjelse til at meddele tilhold mv. (22-12-2006)
Følgebrev til Folketingets Retsudvalg

Ungdomssanktionens forløb (08-12-2006)
Følgebrev til Folketingets Retsudvalg

Nye foranstaltningsdomme i 2005 samt forløbet af domme afsagt i 2. halvår 2000 (24-11-2006)

Litteratur om effekten af tv-overvågning m.v. Bidrag til betænkning nr. 1483 om tv-overvågning (15-11-2006)

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar 2005 til 31. december 2005 (15-08-2006)

Udviklingen i brugen af langvarige varetægtsfængslinger (08-06-2006)

Statistik om isolationsfængsling i 2005 (31-05-2006)

Børnekriminalitet 1992-2005 (28-04-2006)

Kriminalitet og psykisk syge (07-04-2006):

Forskningsrapporter 2005

Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland (13-10-2005)

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar 2004 til 31. december 2004 (09-09-2005)

Undersøgelse af etniske minoriteter i Kriminalforsorgen 2005 (06-09-2005)

Foranstaltningsdomme 2004 (23-08-2005)

Statistik om isolationsfængsling i 2004 (31-05-2005)

Undersøgelse af videoafhøring af børn i sædelighedssager (01-04-2005)

Kriminalitet og uddannelsesforløb (31-03-2005)

Forsøg med retsmægling – en evalueringsrapport (18-03-2005)

Back to top