Forskningsrapporter 1999-2004 | Justitsministeriet

Forskningsrapporter 2004

Foranstaltningsdomme 2003 (01-12-2004)

Forløbet af ungdomssanktionens første år (24-11-2004)

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetinget fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar 2003 til 31. december 2003 (20-09-2004)

Kriminalitet og national oprindelse 2002 (02-06-2004)

Fogedretternes praksis i samværs- og forældremyndighedssager (11-05-2004)

Midtvejsrapport om retsmæglingsforsøget (04-05-2004)

Rapport om lægdommernes repræsentativitet (21-04-2004)

Offerrådgivningerne i Danmark (26-03-2004)

Forskningsrapporter 2003

Evaluering af ungdomskontraktordningen (28-10-2003)

Bekymringen for vold og kriminalitet – august 2003 (09-09-2003)

Utryghed, angst og bekymring for vold og kriminalitet (27-08-2003)

Foranstaltningsdomme 2002 (21-05-2003)

Strafniveau, strafskærpelser og kapacitet (21-05-2003)

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. juli 2001 til 31. december 2002 (02-04-2003)

Kriminalitetsniveauet i kommuner og politikredse 2003 (25-02-2003)

Forskningsrapporter 2002

Foranstaltningsdomme 2000-2001 (16-12-2002)

Statistik om isolationsfængsling 2001 (22-10-2002)

Undersøgelse vedrørende unge lovovertrædere – vilkårsovertrædelser og reaktioner herpå (06-10-2002)

Kriminalitet og national oprindelse 2000 (21-05-2002)

Strategiske forbrydelser, marts 2002 (01-03-2002)

Terrorangrebet på USA og bekymring for kriminalitet (30-01-2002)

Forskningsrapporter 2001

Kriminalitet, retshåndhævelse og etniske minoriteter (01-11-2001)

Udviklingen i straffe for voldtægt (01-01-2001)

Forskningsrapporter 2000

Hvad virker og hvad virker ikke med hensyn til at mindske ungdomskriminalitet? Udenlandske erfaringer (01-12-2000)

Offerstatistik og statistik om gerningssituationen, november 2000 (22-11-2000)

Rapport om lægdommernes repræsentativitet (05-04-2000)

Kriminalitet og national oprindelse 1998 (02-01-2000)

Forskningsrapporter 1999

Undersøgelse af politiets opklaringsprocent (22-12-1999)

Undersøgelse af foranstaltningsdomme (01-06-1999)

Back to top