Pressemeddelelser | Justitsministeriet

Der er behov for at styrke indsatsen mod højresvingsulykker. Derfor vil justitsministeren og transportministeren nu bede et særligt hold af medarbejdere fra de to ministerier om hurtigt at undersøge erfaringerne fra andre lande og afdække ny viden og gode idéer, som kan bruges herhjemme.

Regeringens lovprogram for folketingsåret 2013-14 er nu blevet offentliggjort.

Justitsminister Morten Bødskov vil ikke acceptere den utryghed og den risiko, der kan være forbundet med straffesager mod især personer fra rocker- og bandemiljøet. Derfor sender justitsministeren i dag et lovforslag i høring, der dels gør det muligt at etablere en særligt sikret retssal ved Vestre Fængsel, dels øger mulighederne for at foretage adgangskontrol ved de øvrige retsbygninger.

Antallet af anmeldte voldsforbrydelser er på sit laveste niveau i over ti år, og antallet af anmeldelser af særlig alvorlig vold har i de seneste fem år ligget på under det halve af niveauet fra 2001-2007. Det viser en ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor.

Kriminalforsorgen lancerer nu en række tiltag, der skal styrke tilsynet med religiøse forkyndere i fængsler og arresthuse. Det er for at undgå, at religiøse forkyndere under deres ansættelse i landets fængsler og arresthuse opildner til radikalisering og ekstremisme.

Regeringen ønsker at tilslutte sig Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet. Nyt lovforslag lægger samtidig op til at forlænge forældelsesfristen i sager om tvangsægteskaber.

Back to top