Aktuelle tal

 • 1/3

  Rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor viser, at 851 personer har forladt en rocker- og bandegruppering i perioden fra juni 2009 til oktober 2013. Det svarer til næsten en tredjedel af alle registrerede medlemmer i perioden.

 • 80%

  Antallet af kriminelle udlændinge, der udvises, er steget betydeligt. Fra 2011 til 2013 er antallet af udviste ved dom steget med godt 80 procent.

 • 15%

  Risikoen for at begå ny kriminalitet falder med 15%, hvis man får en dom til samfundstjeneste i stedet for ubetinget frihedsstraf.

Pressemeddelelser

Aktuelle temaer

 • Logo

  Effektiv udsendelse

  Justitsminister Karen Hækkerup sætter endnu stærkere ind for at få udenlandske dømte sendt til afsoning i hjemlandet. Sagsbehandlingstiden i sager om overførsler skal være...
 • Fængsel

  Fokus på samfundstjeneste

  Straffelovrådet har gennemgået de gældende regler og praksis for domme med vilkår om samfundstjeneste med henblik på at se på mulighederne for at øge brugen...
 • sagsmapper

  Nyhedsbrev

  Justitsministeriets nyhedsbrev udsendes hver fredag, og her får du et overblik over ugens lovforslag, betænkninger, cirkulærer, høringer, forskningsrapporter mv. fra Justitsministeriet. Følg med i fagstoffet...

Myndigheder under Justitsministeriet

 • Civilstyrelsen
 • Udlændingestyrelsen
 • Kriminalforsorgen
 • Datatilsynet
 • Anklagemyndigheden
 • Politi