Aktuelle tal

 • 250

  millioner kr. afsætter regeringen til to nye handlingsplaner i kampen mod parallelsamfund.

 • 40

  Straflængden for vold er steget med omkring 40% over de sidste 15 år.

 • 18

  Efter den seneste tids sager om overfald og chikane af fængselsbetjente og politibetjente forstærker justitsministeren aftalen om Respektpakke I. To nye initiativer tilføjes nu til Respektpakkens 16 initiativer, der skal styrke respekten for det fælles.

Pressemeddelelser

 • Flagning i anledning af statsbesøg

  Flagning den 24.-26. januar 2017 i anledning af Islands præsident Hans Excellence Guðni Thorlacius Jóhannesson og fru Eliza Jean Reids statsbesøg i Danmark.
 • Ny lov giver kommuner mulighed for at lukke rockerborge

  Ny rockerborgslov er på vej. Justitsminister Søren Pape Poulsen vil give kommunerne mulighed for at forbyde, at en ejendom bruges til rockerborg, hvis rockerborgen fører til væsentlige ulemper og utryghed for de omkringboende.
 • Regeringen vil begrænse udvisningsdømtes tilbud i fængslerne

  Når udvisningsdømte udlændinge har afsonet deres straf i Danmark, skal de sendes ud af landet. Der er af den grund ikke behov for at anvende ressourcer i fængslerne på resocialiserende tiltag, som retter sig mod at skabe en tilværelse i det danske samfund efter løsladelsen.
 • Folketinget skærper straffen for vold og chikane mod offentligt ansatte

  Overfald og chikane af politibetjente, socialrådgivere og fængselsbetjente bliver fra det nye år straffet langt hårdere. Folketinget har i dag vedtaget en lang række tiltag fra den borgerlige Respektpakke, som alle skal styrke respekten for det fælles. Justitsministerens nye lov træder i kraft i...

Aktuelle temaer

 • Læs forskningsrapporter

  Her finder du de forsknings- og statistikrapporter, som Justitsministeriets Forskningskontor har udarbejdet. Se under Rapporter fra Forskningskontoret. Under Rapporter vedr. Forskningspuljen finder du oplysninger om den...
 • sagsmapper

  Abonner på Justitsministeriets nyhedsbrev

  Justitsministeriets nyhedsbrev udsendes hver fredag, og her får du et overblik over ugens lovforslag, betænkninger, cirkulærer, høringer, forskningsrapporter mv. fra Justitsministeriet. Følg med i fagstoffet...