Aktuelle tal

 • 60%

  Antallet af mistanker mod 10-14-årige er faldet med 60% fra 2006 til 2013. Børne- og ungdomskriminaliteten er faldet for 7. år i træk.

 • 71

  Der er plads til 71 udvisningsdømte på udrejseafdelinger i de lukkede fængsler Statsfængslet i Vridsløselille, Statsfængslet Østjylland og Statsfængslet i Nyborg.

 • 1.300

  Politiet udsendte i 2013 ca. 1.300 afviste asylansøgere. Det er det højeste antal udsendte i 10 år og mere end dobbelt så mange som året før.

Pressemeddelelser

 • Politiet får nye redskaber i kampen mod spiritus- og narkobilister

  Hvis en bilist gentagne gange bliver taget med narkotika eller for meget spiritus i blodet, skal politiet lettere kunne konfiskere køretøjet. I dag har et bredt flertal i Folketinget vedtaget et lovforslag, som på en række punkter skærper kursen over for spiritus- og narkobilister.
 • Mere effektiv sagsbehandling ved domstolene

  Justitsminister Karen Hækkerup vil ikke gennemføre et forslag om at hæve appelgrænsen til 50.000 kr. i civile sager. Ministeren deler nemlig den bekymring, som bl.a. en række høringsparter har givet udtryk for...
 • Arbejdsgruppe skal se på sikkerheden i kampsport

  Justitsminister Karen Hækkerup nedsætter en arbejdsgruppe, der skal vurdere behovet for at regulere sikkerheden i forskellige former for kampsport. Det sker i takt med, at en række nye former for kampsport er blevet populære i de senere år.
 • Ungdomskriminaliteten falder fortsat

  For syvende år i træk er danske børn og unge blevet mindre kriminelle. En ny rapport fra Justitsministeriet viser, at antallet af mistanker og sigtelser mod 10-17-årige næsten er halveret fra 2006 til 2013.

Aktuelle temaer

 • PET

  Kontrol med Politiets Efterretningstjeneste

  Den 1. januar 2014 trådte en ny lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) i kraft. Loven regulerer bl.a. efterretningstjenestens opgaver og behandling af personoplysninger. ...
 • sagsmapper

  Nyhedsbrev

  Justitsministeriets nyhedsbrev udsendes hver fredag, og her får du et overblik over ugens lovforslag, betænkninger, cirkulærer, høringer, forskningsrapporter mv. fra Justitsministeriet. Følg med i fagstoffet...
 • Fængsel

  Fast greb om banderne

  Justitsministeren lancerede 29. oktober 2013 en ny rocker- og bandepakke under overskriften 'Fast greb om banderne'. Med lovforslaget lægger regeringen op til at skærpe straffene...

Myndigheder under Justitsministeriet

 • Civilstyrelsen
 • Udlændingestyrelsen
 • Kriminalforsorgen
 • Datatilsynet
 • Anklagemyndigheden
 • Politi