Aktuelle tal

 • 80%

  Antallet af kriminelle udlændinge, der udvises, er steget betydeligt. Fra 2011 til 2013 er antallet af udviste ved dom steget med godt 80 procent.

 • 15%

  Risikoen for at begå ny kriminalitet falder med 15%, hvis man får en dom til samfundstjeneste i stedet for ubetinget frihedsstraf.

 • 20

  Mindst 75% af sagerne om udvisningsdømte udlændinge, der kan overføres til afsoning i hjemlandet, skal forelægges for Justitsministeriet inden 20 dage.

Pressemeddelelser

 • Pressekontakt i sommerferien

  Journalister kan i sommerferien kontakte pressevagten. Find kontaktoplysninger i oversigten her.
 • Syrere på flugt betyder flere asylansøgere til Europa

  Sverige og Tyskland er blandt de europæiske lande, som for tiden modtager rigtig mange asylansøgere. Situationen i Syrien vurderes at være den væsentligste årsag til dette. Danmark oplever også i øjeblikket en stigning.
 • Straffelovrådet foreslår mere brug af samfundstjeneste

  Justitsminister Karen Hækkerup har modtaget Straffelovrådets betænkning om samfundstjeneste. Ministeren er åben over for at drøfte øget brug af samfundstjeneste og er samtidig positivt stemt over for at straffe ny kriminalitet i prøvetiden hårdere.
 • Justitsministeren ser positivt på kvindefængsel

  Seksuel chikane er et blandt flere forhold, som kvindelige indsatte er særligt udsatte for under afsoning i danske fængsler. Justitsminister Karen Hækkerup vil efter sommerferien indkalde forligspartierne for at drøfte, hvordan kvindelige indsatte kan sikres bedre...

Aktuelle temaer

 • Logo

  Effektiv udsendelse

  Justitsminister Karen Hækkerup sætter endnu stærkere ind for at få udenlandske dømte sendt til afsoning i hjemlandet. Sagsbehandlingstiden i sager om overførsler skal være...
 • Fængsel

  Fokus på samfundstjeneste

  Straffelovrådet har gennemgået de gældende regler og praksis for domme med vilkår om samfundstjeneste med henblik på at se på mulighederne for at øge brugen...
 • sagsmapper

  Nyhedsbrev

  Justitsministeriets nyhedsbrev udsendes hver fredag, og her får du et overblik over ugens lovforslag, betænkninger, cirkulærer, høringer, forskningsrapporter mv. fra Justitsministeriet. Følg med i fagstoffet...

Myndigheder under Justitsministeriet

 • Civilstyrelsen
 • Udlændingestyrelsen
 • Kriminalforsorgen
 • Datatilsynet
 • Anklagemyndigheden
 • Politi