Policy- og Ledelsessekretariatet | Justitsministeriet

Ditte Steen

Chef for Policy- og Ledelsessekretariatet Ditte Steen

Under Policy- og Ledelsessekretariatet hører:

Minister- og ledelsessekretariatet

Kontorchef Morten Slabiak

 • Kalenderføring, styring af sagsgangen til og fra minister og departementschef samt transport.
 • Indhentning, koordination, strategisk sparring og rådgivning om udarbejdelsen af bidrag til den løbende minister- og direktionsbetjening, herunder tovholder for justitsministerens politiske prioriteringer.
 • Koordination og opfølgning på politisk prioriterede sager, udspil og tværgående processer i forhold til bl.a. Folketinget og regeringen samt det nordiske samarbejde.

Kommunikationssekretariatet

Kommunikationschef Emil Melchior.

Understøtter ministeren og departementet i arbejdet med god og målrettet kommunikation:

 •  Ansvarlig for intern og ekstern kommunikation.
 •  Kommunikations- og presserådgivning.
 •  Hjemmeside, sociale medier og intranet.

  Borgerenheden

  Kontorchef Morten Slabiak

  • Håndtering af departementets borgerhenvendelser, hvor der ikke skal gives ministersvar.
  Back to top