Sikkerhedsafdelingen | Justitsministeriet

Morten Duus

Afdelingschef i Sikkerhedsafdelingen Morten Duus

Under Sikkerhedsafdelingen hører: 

Sikkerhedskontoret I

Kontorchef Michelle Argir Simonsen.

Sikkerhedskontor I varetager opgaver i relation til Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Kontoret beskæftiger sig bl.a. med opgaver vedrørende:

 • Terrorbekæmpelse
 • Terrorfinansiering
 • Fremmedkrigere
 • Forsvarsområdet
 • Udlændingeområdet
 • Radikalisering og forebyggelse
 • Hadforbrydelser
 • Passikkerhed og pasloven
 • Regeringens Sikkerhedsudvalg
 • Kontroludvalget og kontroludvalgsloven
 • Lov om Politiets Efterretningstjeneste
 • Sikkerhedscirkulæret
 • Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET)
 • Tiltalerejsning i sager om overtrædelse af straffelovens kapitel 12 og 13

Sikkerhedskontor II

Kontorchef Kristoffer Aagren.

Sikkerhedskontor II varetager opgaver i relation til Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Kontoret beskæftiger sig bl.a. med opgaver vedrørende:

 • Investeringsscreening
 • Logning
 • Tech herunder 5G
 • Påvirkningsoperationer
 • Cyber og kryptering
 • Sikkerhedspolitiske sager vedr. Nordatlanten
 • Våbeneksport og krigsmateriel
 • Eksplosivstoffer
 • Statens Våbenkontrol
 • Regeringens Sikkerhedsudvalg
 • Lov om Politiets Efterretningstjeneste
 • Kontroludvalget og Kontroludvalgsloven
 • Sikkerhedscirkulæret og behandling af klassificerede oplysninger
 • Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET)
 • Tiltalerejsning i sager om overtrædelse af straffelovens kapitel 12 og 13
 • Beredskab og krisestyring
 • Kritisk infrastruktur
 • Forsyningssikkerhed, herunder opgaver i relation til Styrelsen for Forsyningssikkerhed
 • Covid-19 relaterede opgaver, herunder forsyning of værnemidler

It-kontoret

Kontorchef Robert Allerslev Mortensen

IT-enheden har blandt andet ansvar for:

 • Departementets it-systemer.
 • Digital sagsbehandling.
 • Samarbejde med Statens IT.
 • Ejendomsdrift og fysisk sikkerhed i departementet.
 • Styregruppe for ministerierne på Slotsholmen.
 • Informationssikkerhed.
 • Praktiske forhold vedrørende undersøgelseskommissioner.
 • Rigsarkivskontakt og omstilling.

IT-Support

 • Brugersupport.
 • Oprettelse og rokering af medarbejder i it-systemer.
 • Systemadministration og vedligeholdelse.
 • Projektstyring
Back to top