Lovafdelingen | Justitsministeriet

Anders Sparholt

Afdelingschef i Lovafdelingen Anders Sparholt Jørgensen

Lovråd Carsten Madsen

Kommitteret Nina Holst-Christensen

Under Lovafdelingen hører:

Stats- og menneskeretskontoret

Kontorchef Christian Fuglsang.

Stats- og Menneskeretskontoret er blandt andet ansvarlig for:

 • Grundloven.
 • Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
 • EU’s charter om grundlæggende rettigheder.
 • Lov om undersøgelseskommissioner og granskningskommissioner.
 • Lov om beskyttelse af whistleblowere.
 • Ytringsfrihed.

Forvaltningsretskontoret

Fg. kontorchef Sofie Skou Sandager

Forvaltningsretskontoret er blandet andet ansvarlig for:

 • Forvaltningsloven.
 • Offentlighedsloven.
 • Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter.
 • Styring af og behandling af departementets aktindsigtsanmodninger efter offentlighedsloven i tæt samarbejde med de relevante kontorer.
 • Behandling af klager over underordnede myndigheders aktindsigtsafgørelser efter offentlighedsloven.

Databeskyttelseskontoret

Kontorchef Louise Black Mogensen.

Databeskyttelseskontoret er blandt andet ansvarlig for:

 • Databeskyttelsesforordningen (GDPR).
 • Databeskyttelsesloven.
 • TV-overvågningsloven.
 • Retshåndhævelsesloven.
 • Departementets DPO-funktion.

EU-retskontoret

Kontorchef Maria Aviaja Sander Holm.

EU-retskontoret er blandt andet ansvarlig for:

 • Generelle EU-retlige spørgsmål.
 • EU-specialudvalget om juridiske spørgsmål (JSPU)
 • Repræsentant i Statsstøtteudvalget og EU-domstolsgruppen.
 • Deltagelse i procesdelegationer mv. i forbindelse med traktatkrænkelsessager og andre sager ved EU-domstolen.
 • Sager ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.
 • FN-klagesager.

Lovkvalitetskontoret

Kontorchef Mads Møller Langtved.

Lovkvalitetskontoret er blandt andet ansvarlig for:

 • Lovteknisk gennemgang af regeringens lovforslag.
 • Rådgivning om reguleringsmæssige problemstillinger.
 • Vejledning om lovkvalitet.
 • Vejledning om administrative forskrifter.
 • Koordinering af Justitsministeriets del af lovprogrammet.
 • Flagområdet.
Back to top