Lovafdelingen

Afdelingschef i Lovafdelingen Jens Teilberg Søndergaard

Kommitteret Nina Holst-Christensen

Under Lovafdelingen hører:

 

Stats- og menneskeretskontoret

Kontorchef Caroline Østergaard Nielsen

Rådgiver regeringen og andre ministerier om stats- og menneskeretlige spørgsmål og varetager behandlingen af klagesager mod Danmark ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og FN’s menneskerettighedsorganer. Har blandt andet ansvaret for rådgivning vedrørende:

 • Grundloven.
 • Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
 • EU’s charter om grundlæggende rettigheder.
 • Lov om undersøgelseskommissioner.

 

Forvaltningsretskontoret

Kontorchef Sine Langskov Hansen

Rådgiver regeringen og andre ministerier om forvaltningsretlige spørgsmål og behandler departementets aktindsigtssager. Har bl.a. ansvar for rådgivning vedrørende:

 • Offentlighedsloven.
 • Forvaltningsloven.
 • Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter.

 

Databeskyttelseskontoret

Kontorchef Jakob Lundsager

Rådgiver regeringen og andre ministerier om persondataretlige spørgsmål. Har bl.a. ansvaret for rådgivning vedrørende:

 • Lov om behandling af personoplysninger.
 • Lov om privates tv-overvågning.

 

EU-retskontoret

Kontorchef Ane Røddik Christensen

Rådgiver regeringen og andre ministerier om generelle EU-retlige spørgsmål. Har bl.a. ansvaret for:

 • EU-specialudvalget vedrørende juridiske spørgsmål.
 • Koordinering af forberedelsen af justitsministerens deltagelse i RIA-rådsmøder.

 

Lovkvalitetskontoret

Kontorchef Stine Maria Tolstrup Christensen

Foretager lovteknisk gennemgang af alle ministeriers lovforslag. Har desuden bl.a. ansvaret for rådgivning vedrørende:

 • Flagreglerne.
 • Medieansvarsloven.