Udenlandske flag | Justitsministeriet

Udenlandske flag.

Højesteret fandt den 22. juni 2023, at det ikke er strafbart at flage med fremmede nationers flag. Som følge af dommen har Justitsministeriet bl.a. ophævet bekendtgørelsen fra 1915, der indeholdt forbuddet mod at flage med fremmede nationers flag. Det betyder, at der frit kan flages med udenlandske flag.

Læs mere her: Højesteret – Flagning med det amerikanske flag (domstol.dk)

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelser om flagning med fremmede nationsflag: Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelser om flagning med fremmede nationsflag (retsinformation.dk)

Back to top