Udenlandske flag | Justitsministeriet

Udenlandske flag.

Højesteret fandt den 22. juni 2023, at det ikke er strafbart at flage med fremmede nationers flag. Som følge af dommen har Justitsministeriet bl.a. ophævet bekendtgørelsen fra 1915, der indeholder forbuddet, og efter sommerferien vil der blive taget stilling til det videre forløb i forhold til reglerne for flagning. Det betyder, at der frit kan flages med udenlandske flag. Det betyder også, at det fortsat er tilladt at flage med det ukrainske flag, som der i en længere periode har været givet en generel tilladelse til at flage med.

Læs mere her: Højesteret – Flagning med det amerikanske flag (domstol.dk)

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelser om flagning med fremmede nationsflag: Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelser om flagning med fremmede nationsflag (retsinformation.dk)

Back to top