Flagning med splitflag | Justitsministeriet

Splitflaget benyttes af statens civile og militære myndigheder og institutioner. Flaget skal bl.a. vaje på de officielle flagdage.

Der er ikke fastsat et samlet regelsæt for anvendelsen af splitflag. Ordningen hviler navnlig på kongelige resolutioner, en række administrative enkeltafgørelser og sædvane på området.

Splitflaget var tidligere forbeholdt orlogsflåden og Kongehuset, men i dag kendetegner splitflaget – med eller uden særlige mærker – statens civile og militære myndigheder og institutioner.

Splitflaget anvendes ved særlige lejligheder til flagning fra samtlige statslige myndigheders bygninger m.v. I tilknytning hertil har Justitsministeriet fastsat en række officielle flagdage, på hvilke, der består en pligt til at flage med splitflag fra samtlige statsbygninger.

Uden for de officielle flagdage har flagning med splitflaget efter den hidtidige praksis som udgangspunkt fortsat været forbeholdt Kongehuset og forsvaret.

Tilladelse til private til flagning med splitflag meddeles ved kongelig resolution efter indstilling fra Justitsministeriet. Der ses i tiden efter 1964, hvor sager vedrørende flag, flagning og flagføring blev overført fra Statsministeriet til Justitsministeriets sagsområde, ikke at være meddelt tilladelse til private personer til flagning med splitflag.

Back to top